Zpráva (nejen) pro odpůrce očkování: V Česku řádí spalničky

Jakkoliv se názory na očkování liší, důsledek jeho zanedbávání je jasný. Šířící se spalničky.
Spaličky
Spaličky
Volné dílo

reklama

Co jsou spalničky zač

Toto vysoce nakažlivé virové způsobuje RNA virus z rodu Morbillivirus, který má u vnímavých jedinců infekčnost téměř 100 %. Onemocnění spalničkami probíhá ve 2 fázích: začíná horečnatým stavem a problémy s dýchacími cestami, kašlem a zánětem spojivek, zároveň se v ústech objevují šedavé Koplikovy skvrny. Následně je nemocný postižen výskytem známého červeného exantému, tedy vyrážek. K přenosu viru dochází nejčastěji kapénkovou infekcí, vstupní branou viru jsou spojivky a sliznice respiračního traktu. Velmi nepříjemným důsledkem nemoci je skutečnost, že v jejím průběhu nakažený jedinec prudce ztrácí buněčnou imunitu, což znamená zvýšené riziko výskytu bakteriální infekce.  

Lavina nemocí

V lednu 2017 bylo v evropském regionu Světové zdravotnické organizace hlášeno více než 500 případů spalniček. V lednu 2019 se Moravskoslezský kraj dostal na hranici epidemie, možná dokonce až za ni. „V souvislosti se zhoršující epidemiologickou situací ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji, informujeme tímto veřejnost, že v současné době probíhají ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví rozsáhlá protiepidemická opatření u osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným z důvodu vysoké nakažlivosti tohoto onemocnění,“ informovala Krajská hygienická stanice a v médiích se objevily informace, že za epidemií stojí strach a vyhýbání se očkování.

Spalničky ve světě a u nás

 „V Americe se spalničky do příchodu Evropanů nevyskytovaly. Dobytí Nového světa je často označováno za jednu z největších demografických katastrof, protože počet domorodých obyvatel byl po příchodu Evropanů i v důsledku zavlečených infekčních nemocí zredukován na desetinu. V průběhu 19. a 20. století zavlekli cestovatelé a průzkumníci spalničky do mnoha odlehlých míst světa. Nejlépe zdokumentovanými případy jsou epidemie na Faerských ostrovech v roce 1846, při nichž bylo zjištěno, že prodělané onemocnění vede k celoživotní imunitě, a na Fidži v roce 1875, kde během epidemie zemřelo asi 40 000 osob z celkového počtu 150 000 obyvatel roztroušených po 100 obydlených ostrovech,“ píše se v materiálu určenému pro ministerstvo zdravotnictví. Zajímavé je, že zatímco v roce 1930 zemřelo na spalničky 1930 osob, v roce 1971 to bylo jen 20 osob a od roku 1980 nezemřel na spalničky nikdo. Důvod lze hledat v očkování, které se zavedlo v roce 1968. Velmi zvláštní je výskyt spalniček v roce 2014, kdy bylo zaznamenáno 222 nemocných. O rok později to bylo pouhých 9 a v roce 2016 jen 7 lidí.

Poděkujme neočkovaným

V řadě zemí se díky vhodné strategii očkování podařilo snížit incidenci spalniček a v letech 2007–2009 bylo dosaženo historického minima výskytu méně než 10 případů spalniček na milion obyvatel evropského regionu. V následujících letech však došlo k opětovnému nárůstu případů onemocnění, zejména z důvodu existence podskupin společnosti, u kterých se nepodařilo ze sociálních či náboženských důvodů docílit potřebné úrovně proočkovanosti. V září 2010 byla 53 státy náležejícími k evropskému regionu WHO podepsána nová dohoda posouvající datum eliminace spalniček na rok 2015, tento termín se rovněž nepodařilo dodržet a byl následně odsunut na rok 2020,“ píše na svých stránkách Státní zdravotní ústav. Z výše napsaného vyplývá, že eradikace spalniček je možná, pokud ji někdo brzdí, tak jsou to právě ty skupiny lidí, které se, ať už z jakýchkoli důvodů, očkování brání. Odpůrci očkování.

Text: Topi Pigula

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama