Čeští odpůrci očkování na jedné lodi s radikálním islámem

Když je vakcína haram, tedy nečistá a zakázaná.
Očkujte!
Očkujte!
pixabay.com

reklama

Jak zakázat očkování

V srpnu vyhlásil nejvyšší náboženský úřad v Indonésii, Koncil indonéských ulamů, dekret, který prohlásil některá očkování proti zarděnkám a neštovicích za „haram“ – tedy za zakázaná. Na rozdíl od našich českých odpůrců vakcín je k tomu nevede strach před hliníkem, ale před prasaty. Proč? Některé části vakcíny totiž pocházejí z prasečích buněk – a muslimové mají konzumaci vepřového v jakékoliv formě zakázanou.

Důsledky se projevily prakticky okamžitě, lékaři podle článku v odborném časopise Science pozorují výrazný propad množství očkovaných dětí – podle expertních odhadů jsou jich miliony. Celá situace je ale poněkud zamotaná...

Indonésie má oproti jiným srovnatelných zemím vysokou nemocnost chorobami, proti nimž se dá očkovat. Světová zdravotnická organizace se to snaží změnit, proto cílí na Indonésii s kampaněmi, které jsou součástí programu o celosvětové vymýcení jak zarděnek, tak neštovic do roku 2020.

Kampaň míří na Indonésii

Tato kampaň začala celosvětově roku 2012, Indonésie v jejím rámci rozjela program na očkování dětí ve věku 9–15 let – celkem jich mělo být 67 milionů. Aby bylo možné poskytnout očkovací látky tak nesmírnému množství lidí, musely se vakcíny nakoupit v zahraničí, domácí produkce na to nestačila. Vakcíny byly objednány v Indii.

Když celá akce v srpnu 2017 vypukla, postavily se vůči ní náboženské úřady v Indonésii pozitivně. Výše zmíněný Koncil indonéských ulamů vydal fatwu (nařízení), která konstatovala, že očkování je povolené, ale nikoliv povinné, a že brání vypuknutí chorob. Náboženské autority dokonce prohlásily, že v případech, kdy neočkovaný člověk může ohrozit ostatní tím, že bude šířit nemoc, je očkování povinné.

V té době už se rozjížděla první vlna očkování, začalo se na ostrově Jáva. Podle Science šlo všechno jako na drátkách – v krátké době dosáhla proočkovanost ve všech provinciích ostrova vysněného cíle 95 procent a počet nemocných touto chorobou v důsledku toho poklesl o 90 procent. Problém nastal, když se s očkováním začalo na ostrovech Riau.

Vakcíny neprověřují lékaři, ale náboženští fanatici

Tam místní náboženští soudci prohlásili, že vakcíny nejsou halal, a že nejvyšší náboženské autority celou záležitost dostatečně neprověřily. Když se případ vrátil vlastně téměř přesně po roce Koncilu, prověřily náboženské autority složení vakcíny a konstatovaly, že není v souladu s islámskými zákony – jsou v ní totiž obsažené látky pocházející z prasat. Na první pohled to může vypadat jako šokující obrat o 180 stupňů, ulamové ale ještě dodali:

„Využívání očkovacích látek z Indie je v současnosti možné, protože:
a) je zde potřeba nutnosti,
b) neexistují zatím žádné halal vakcíny,
c) existují informace od věrohodných expertů o rizicích toho, co se stane, nedojde-li k očkování.“

Nakonec doporučili vládě, aby začala usilovně pracovat na halal vakcíně – a že jakmile taková očkovací látka vznikne, pak by se ta stará, založená na prasečích buňkách, měla okamžitě opustit.

Přes jasnost tohoto vyjádření ale mnoho lokálních náboženských vůdců, zejména v izolovaných oblastech Indonésie, toto sdělení zřejmě úplně nepochopilo – a námitek se chytila také řada rodičů. V důsledku toho je momentálně proočkováno jen 8–64 procent dětí; nejnižší hodnota je v oblastech s nejkonzervativnějším náboženstvím.

Světová zdravotnická organizace i Indonéské ministerstvo zdravotnictví se nadále snaží v programu pokračovat – při očkování si ale s sebou už vždy berou vyjádření nejvyšší náboženské rady země, jímž argumentují. Nic jiného jim ani nezbývá, halal vakcíny nevzniknou dříve než za 6–10 let...

Text: MK
 

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama