Proč se potopil Titanic? Tady je 5 nejzásadnějších důvodů slavné katastrofy

Co bylo příčinou potopení nepotopitelného Titanicu? Připravili jsme pro vás výčet okolností, náhod a chybných rozhodnutí, které zpečetily osud této slavné lodi.
Fotka z filmu Titanic
Fotka z filmu Titanic
Paramount Pictures

reklama

1) Požár v podpalubí Titanicu ještě před jeho vyplutím

V době těsně před vyplutím lodi z jihoanglického přístavního města Southampton probíhala stávka horníků, kvůli které Titanic neměl dostatečné zásoby uhlí, jež by stačily k dosažení limitu pro plavbu přes Atlantik. Bylo tedy nutné přesunout značné množství paliva z ostatních lodí společnosti White Star Line. A to i přesto, že se takto riskantní manipulace s uhlím nedoporučovala. Během překládání se uhlí zahřálo a vznítilo. Titanic tedy, už když slavnostně odrážel od přístavního mola č. 44, bojoval s doutnajícím požárem v jednom ze svých uhelných bunkrů.

2) Ignorování varovných depeší

Titanic jako přehlídka tehdejších moderních vymožeností byl samozřejmě vybaven rádiovým spojením, ale jeho využití bylo zcela odlišné, než bychom očekávali. Dva radisté, Jack Phillips a Harold Bride, plnili funkci jakési atrakce pro cestující první třídy a stali se poslíčky zdvořilostních telegramů a burzovních příkazů. Pokud byli příliš vytíženi, žádný právní předpis je nezavazoval k doručení varovné depeše kapitánu Smithovi.

Zpráv varujících před nebezpečím v chladném oceánu nebylo málo, na hrozbu v cestě se nacházejících ledových ker upozorňovalo hned několik plavidel, například i parník Californian. Některé depeše dokonce uváděly přesnou polohu ledovce, který se Titanicu stal osudným. Přestože se kapitán Smith seznámil s několika poplašnými zprávami, nařídil, že Titanic nesmí zpomalit.

Fotka z filmu Titanic
Autor: Paramount Pictures Fotka z filmu Titanic

3) Nezvykle klidné moře

V onu osudovou noc ze 14. na 15. dubna 1912 byly meteorologické podmínky nezvykle dobré. Nebe bez mráčku, vynikající viditelnost a skvělé počasí poskytovalo vhodné předpoklady pro práci dvou zkušených námořníků ve strážním koši. Všechno to však mělo jeden zádrhel – klidné moře představuje v takto mrazivých vodách opravdové nebezpečí. K tomu, aby byly ledovce vidět, musí se o ně tříštit vlny. Nehybné moře tedy zásadně znesnadňuje viditelnost překážek a zároveň zabraňuje tomu, aby bylo slyšet šplouchání vln, které se rozbíjejí o spodní část ledovce.

4) Nesprávný úhybný manévr prvního důstojníka Murdocha

Až neuvěřitelně zní fakt, že Titanic navzdory střetu s ledovcem vůbec nemusel klesnout ke dnu, naopak mohl i se svými pasažéry zůstat bezpečně na hladině. Moderní rekonstrukce nehody totiž odhalily, že vše mohlo dopadnout jinak, pokud by první důstojník William Murdoch nenechal loď strhnout do strany v naději, že se podaří překážku obeplout. Čelní střet by totiž konstrukci lodi zdaleka tolik neohrozil, poněvadž příď byla vybavena zesílenou protikolizní přepážkou. Titanic by tak ledovec jednoduše prorazil.

5) Fatální nedostatek záchranných člunů na Titanicu

Jistě, nedostatek člunů nepatří mezi důvody, proč se Titanic potopil. Stál za velkým počtem zbytečných obětí této námořní katastrofy. Na palubě Titanicu se nacházelo 2 208 pasažérů, avšak záchranné čluny byly schopny pojmout pouhých 1 178 osob. I přesto Titanic neporušoval žádné nařízení, člunů měl naopak ještě o čtyři navíc, než byl požadovaný limit pro loď o výtlaku přes 10 000 tun. K vysokému počtu obětí, které se nedostaly na záchranný člun, navíc přispěl i fakt, že některé čluny byly na hladinu spouštěny poloprázdné. Zprvu lidé totiž ani nevěřili, že by se mohli vůbec nacházet v nebezpečí. Pluli přece na jediné nepotopitelné lodi světa!

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama