Ohrožení orli se vrátili – stačilo zakázat pesticidy

Orel bělohlavý, symbol USA, je znova ve hře.
Orel bělohlavý
Orel bělohlavý
pixabay.com

reklama

Ohrožení orli

Když na konci loňského roku provedli američtí přírodovědci sčítání ohrožených orlů bělohlavých, byli v šoku – v pozitivním šoku. Celkem totiž ve Virginii napočítali 1070 hnízd těchto ptáků, která byla obsazená těmito nádhernými opeřenými symboly Spojených států amerických. 

Je to poprvé za více než šedesát let, co počet hnízd v této oblasti překročil tisícovku. Podle přírodovědců se jedná o malý zázrak…

Ještě v sedmdesátých letech dvacátého století to přitom vypadalo, že populace orlů bělohlavých je odsouzena k rychlému zániku – tehdy žilo ve Virginii pouhých dvacet párů těchto orlů. Podle Bryana D. Wattse, přírodovědce, který sčítání vedl, se jedná o celonárodní úspěch, který ale nepřišel sám od sebe. Pomohly k němu neziskové organizace, dobrovolníci, ale především koordinovaná snaha univerzit, vědců a státu. 

Co se stalo?

Hlavní příčinou návratu orlů je podle Wattse lepší ochrana území, na nichž tato zvířata žijí, a také zákaz některých druhů pesticidů.

Orli bělohlaví se dostali na seznam ohrožených druhů roku 1967 – zdecimovalo je DDT a další pesticidy. Ze seznamu byli smazáni roku 2007; v současné době je v celých Spojených státech přes 10 tisíc hnízdících párů.

Tento úspěch je pro nás signifikantní ukazuje, co jako druh dokážeme, když chceme a koncentrujeme na to naše síly a zdroje,” komentoval nejnovější výsledky profesor Byrd. Podle nich je optimistický nejen počet hnízd, ale také množství mláďat, která dobrovolníci v hnízdech napočítali. 

Mrtvoly jako důkaz

Podle vědců je definitivním důkazem stoupajícího počtu orlů množství mrtvých orlů. Nacházejí totiž čím dál více zraněných, nebo dokonce mrtvých orlů, jimž zranění způsobili jiní příslušníci jejich druhu.

Přírodovědci tvrdí, že je to důkaz o množství orlů, kteří nyní, po více než půlstoletí, musí poprvé zápasit o zdroje – je jich příliš na to, aby na ně stačily. Biologové nyní chtějí celý mechanismus záchrany orlů co nejpřesněji popsat a pokusit se ho použít na další ohrožené druhy – poučit se z neúspěchu je normální, poučit se z úspěchu je chytré. 

Text: MK

reklama

reklama