Chcete přemýšlet jako geniální fyzik? Tenhle se podělil o svůj způsob myšlení

Slavný teoretický fyzik Richard Feynman byl vyhlášen svou schopností vysvětlit i ty nejsložitější jevy tak, že jim rozuměl úplně každý. Chtěli byste to také umět?
Chtěli byste mít mozek jako slavný Richard Feynman?
Chtěli byste mít mozek jako slavný Richard Feynman?
istockphoto.com

reklama

Myšlení těch nejinspirativnějších mozků pro nás obvykle bývá záhadou. Geniální mysl Leonarda da Vinciho, Alberta Einsteina, Steva Jobse a dalších lidí, jejichž inteligence rozhodně nebývá zpochybňována, je pro běžného člověka jen těžko pochopitelná. O to více můžeme být potěšeni, když se některý myslitel podělí o své osobité vidění světa – a zrovna v tomto případě se jedná o skutečně praktické a v běžném životě uplatnitelné rady. Svůj způsob myšlení totiž popsal slavný fyzik Richard Feynman.

Cesty slavného fyzika

Richard Feynman (1918-1988) byl teoretický fyzik, který pomohl formulovat základy kvantové mechaniky – konkrétně se nejvíce zasloužil o vznik a rozvoj oboru kvantové elektrodynamiky, za což byl v roce 1965 oceněn Nobelovou cenou. Už ve velmi mladém věku byl součástí týmu, který se během druhé světové války podílel na projektu Manhattan – tedy přípravě atomové bomby. O čtyři dekády později pomáhal zkoumat důvody havárie raketoplánu Challenger, který explodoval v roce 1986. Feynman byl rovněž velmi známým popularizátorem vědy, s čímž souvisí i náš dnešní příspěvek.

Americký fyzik byl totiž známý svými poutavými přednášky na prestižním Kalifornském technologickém institutu (Caltech), kde dokázal zaujmout i studenty, kteří o částicové fyzice neměli nejmenší potuchy. Byl znám svým zápalem pro vědu a dokázal atraktivně a pochopitelně podat i ty nejsložitější fyzikální jevy. Později se o proces svého myšlení podělil a několik praktických rad se ujalo pod názvem Feynmanova technika (či též Feynmanova metoda).

Feynmanova metoda přemýšlení

Namísto psaní dával Feynman přednost mluvenému slovu. Většina jeho publikací tak sestávalo z jeho vlastních přednášek. Připravoval si je následujícím způsobem:

  1. Napište si na čistý papír všechno, co o daném tématu více. Kdykoli narazíte na nějaké nové informace, vraťte se k tomuto papíru a připište je.
  2. Zkuste toto téma popsat vlastními slovy – a to tak, jako byste ho vysvětlovali malému dítěti. Tedy bez odborné hantýrky a komplikovaných výrazů, kterými se často daří zastřít samotný význam. Důležité je pochopení, nikoli předstírání. Pokud máte problém vystihnout problém v jednoduchých a krátkých větách, patrně tématu ještě úplně dobře nerozumíte.
  3. Následně najděte bílá místa ve svém výkladu. Čemu ještě úplně nerozumíte, a tak se těmto tématům snažíte vyhnout? Vraťte se ke studiu a tyto nejasnosti si doplňte.
  4. Všechna zjištění se pokuste zestručnit a shrnout do příběhu, který zvládnete převyprávět i naprostým laikům (nebo dětem). K tomu poslouží vhodné analogie a neustálé zjednodušování.

Feynmanova technika je zajímavá především tím, že jde proti tomu, co se mnoho z nás učí ve škole i práci: Předstírat, že něčemu rozumíme, používat odborné termíny a snažit se komplikovaným tématem co nejsnáze prokličkovat. Pokud však rozsáhlá témata zjednodušíte a dokážete z nich vytvořit příběh, který bude srozumitelný vám i vašim posluchačům, jste na dobré cestě se naučit to nejdůležitější – porozumění světu.

reklama

reklama