Přepište učebnice: Ameriku objevili Vikingové

Ameriku objevil Kolumbus, to ví přece každý. Chtěl objevit Indii, ale měl smůlu. Jenže skutečnost je taková, že jeho lodě měly za pravými evropskými objeviteli Ameriky několik století zpoždění. Ameriku objevili Vikingové.
Drakkar
Drakkar
Thinkstock

reklama

L´Anse aus Meadows je archeologické naleziště na nejsevernějším cípu Newfoundlandu v kanadské provincii Newfoundland a Labrador.

Do roku 1960 tam nebylo nic tak zásadního, aby bylo místo zvýrazňováno tučným písmem v turistických průvodcích, a nebyl jediný důvod za jeho návštěvu vybírat vstupné. Ovšem zmíněného roku tam manželé Helge a Anne Stine Ingstadovi objevili osadu dokládající osídlení norských Vikingů.

Provedli archeologický průzkum a stáří osídlení datovali kolem roku 1000 našeho letopočtu. Nález byl sám o sobě velmi překvapivý, byť se o možné návštěvě mužů v rohatých přilbách v Severní Americe spekulovalo už delší čas. Nálezem se tak definitivně potvrdily spekulace o kontaktu severoamerických kultur se skandinávskými.

Vikingové v Americe: hypotéza bez důkazů?

Už na přelomu 19. století hloubal kanadský historik W. A. Munn nad středověkými islandskými rukopisy a pečlivě pročítal zprávy datované do 10. století našeho letopočtu. Dvě z nich, Grónská sága a Sága Erika Rudého, popisovaly dobrodružné výpravy Thorvalda Arvaldsona, Erika Rudého a Leifa Eriksona, tří generací poněkud výstředních rodin norských námořníků. „Podle rukopisů Thorvald uprchl před trestem za vraždy v Norsku a nakonec se usadil na Islandu, jeho syn Erik odjel z podobných důvodů z Islandu a usadil se v Grónsku, a Erikův syn Leif vzal rodinu na západ, kde kolem roku 998 kolonizovali zemi nazývanou zemí hroznů,“ píše K. Kris Hirstová v materiálu Vikingská kolonie v Novém světě.

Kde se tak vysoko na severu mohly vyskytovat hrozny? Podle historiků spíše než o vinice šlo o zelené pastviny. Příčin, proč kolonie zanikla, může být víc, nicméně za jeden z nejsilnějších důvodů zániku kolonie se neudává počasí, ale neustálé útoky ze strany domorodců, kteří v nových příchozích viděli nebezpečnou konkurenci. Přímým a neoddiskutovatelným důkazem přítomnosti Vikingů na severoamerickém kontinentu se staly nálezy olejových lamp a architektura budov islandského typu.

Ameriku objevii Vikingové, ale Kolumbovi prvenství asi neupřeme

Dnes je lokalita zařazena na prestižní seznam Světového kulturního dědictví UNESCO, což se odráží v návštěvnosti. Aby bylo vidět víc, než jen odkryté díry po kůlech dávných staveb, byla kolonie částečně zrekonstruována. To taky ospravedlňuje ono výše zmíněné vybírání vstupného. Kolumbovi už prvenství asi nikdo nevezme, ale pokud bychom chtěli být féroví k prvním Evropanům, kteří doputovali na severoamerický kontinent, rozhodně bychom neměli Vikingy vynechat. A měli bychom jim vzdát hold a s úctou se sklonit nejen před jejich navigačním uměním, ale zejména před odvahou a vírou, že tam někde za obzorem je zelená zem.

Text: Topi Pigula

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama