Norci zabití kvůli pandemii COVID-19 vylézají z masových hrobů. Co se s nimi bude dít dál?

Když Dánové v loňském roce rozhodli o vybití milionů norků kvůli mutacím nemoci COVID-19, netušili, že se mrtvá zvířata vrátí jako bumerang a začnou znovu ohrožovat zdraví místních obyvatel.
Utracení norci začali vykukovat z hlíny svého masového hrobu
Utracení norci začali vykukovat z hlíny svého masového hrobu
iStock / AP

reklama

Dánové v roce 2020 utratili miliony norků z tamních kožešinových farem, protože se mezi nimi začal šířit virus SARS-CoV-2 a rychle mutoval. Vědci i tamní politici se obávali, že by některá z těchto mutací mohla ohrozit i lidi a vážně tak zhoršit pandemii nemoci COVID-19. Nyní se ale ukazuje, že dánská reakce byla natolik hektická, že tamní vládě aktuálně akorát přidělává potíže.

289 zasažených farem

Koncem roku dánská vláda nechala vybít všechna zvířata na 289 zasažených farmách a také norky z farem sídlících v zóně, kterou určila jako rizikovou. O život tehdy přišlo 21 milionů zvířat.

Sedmnáct milionů bezvládných tělíček tehdy pojaly spalovny odpadu, zbytek museli Dánové narychlo pohřbít. Masové hroby proto byly vykopány na západě země v místních vojenských zónách. Netrvalo ale dlouho a napůl zetlelá těla začala zpod země vykukovat kvůli nahromaděnému plynu, který je táhne zpět na povrch.

Zvířata se musí vykopat

To, že improvizované zvířecí pohřebiště připomíná scénu z apokalypsy, je ještě to nejmenší. V okolí jednoho z masových hrobů je však kromě jezera užívaného k plavání i rezervoár pitné vody a dánská vláda tak musela okamžitě jednat dřív, než dojde k problematické kontaminaci.

Došlo tedy k rozhodnutí, že všechny čtyři miliony utracených norků nechá opět vykopat a nejpozději do poloviny června roku 2021 by měla být tlející tělíčka spálena ve 13 místních ústředních teplárnách. Nic to však nemění na drastickém pohledu, který je aktuálně na místě masového hrobu k vidění.

reklama

reklama