Ženy mají aktivnější mozek než muži. V čem jsou lepší?

Kalifornští vědci sledovali desítky tisíc mozků a na základě výsledků zjistili, že ženy mají aktivnější jiné části mozku nežli muži. A taky že jejich mozek aktivněji funguje celkově…
Jaké jsou rozdíly mezi mozkem mužů a žen?
Jaké jsou rozdíly mezi mozkem mužů a žen?
istockphoto.com

reklama

Journal of Alzheimer Disease se, jak je patrné už z jeho názvu, orientuje na výzkumy spojené s Alzheimerovou chorobou. Jednou z metod, která může v léčbě této zákeřné a pro všechny z nás děsivé nemoci pomoci, je funkční zobrazení mozku. Tedy abychom byli zcela přesní, jedná se o celou sadu metod, stojících na nejmodernějších technologiích. Dosud největší studie tohoto typu byla nedávno provedena v kalifornské Amen Clinics, jež získala data celkem z devíti různých klinik, a mohla tak porovnat více než 26 tisíc různých mozků a jejich aktivit. A to je vpravdě úctyhodné číslo.

Složitá metoda

Použitá technologie se nazývá SPECT, což, pokud to vyloženě potřebujete vědět, je zkratka pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii. Jedná se o moderní diagnostickou zobrazovací metodu k vytvoření obrazu pacientova mozku podle rozložení radiofarmak a průtoku krve různými jeho částmi. Z toho je zřejmé, že aktivita mozků účastníků výzkumu byla zachycena ve chvílích, kdy jim byly ukazovány různé obrázky nebo když museli plnit nějaké úkony. Pro účely tohoto zkoumání došlo k rozdělení mozku na 128 oblastí. Nutno dodat, že většina dat pocházela od pacientů s částečnými poškozeními mozku a psychiatrickými poruchami. Tyto problémy totiž postihují s rozdílnou intenzitou muže a ženy, pohlaví proto bezesporu hraje svou roli – ženy častěji trpí depresemi, Alzheimerovou nemocí a úzkostmi, muži zase třeba poruchami chování a pozornosti, které často následně vedou ke kriminálním přečinům.

Ženský princip

„Tato velmi důležitá studie pomůže porozumět rozdílům mezi mozky obou pohlaví. Měřitelné rozdíly, které jsme u mužů a žen zjistili, budou užitečné pro identifikaci rizik spojených s mozkovými poruchami, především Alzheimerovou nemocí,“ řekl Daniel G. Amen, zakladatel kliniky a vedoucí postava popisovaného výzkumu. Než se však zjištěné poznatky budou moci promítnout do praxe, můžeme se alespoň zaměřit na to, co je zřejmé už nyní – tedy rozdíly mezi muži a ženami.

Jak jsme prozradili už v titulku, mozek žen funguje výrazně aktivněji nežli ten mužský. Leckteré dámy jsou o tom přesvědčené už odnepaměti, současné výsledky však tuto lidovou moudrost potvrzují. Během většiny zaznamenávaných činností bylo u žen v permanenci více mozkových oblastí než u mužů. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána v oblastech prefrontální kůry a limbického systému. První zmíněná oblast zodpovídá kupříkladu za soustředění, ta druhá zase ovládá emoce, náladu a úzkost. Jak již bylo řečeno, vyšší aktivita v těchto oblastech se může projevit častějšími depresemi, úzkostmi, nespavostí či poruchami spánku. U mužů byly aktivnější oblasti spojené s koordinací a viděním. Rozdíly v mozkové aktivitě mezi oběma pohlavími tedy bezesporu existují…

Text: MS

reklama

reklama