Zákaz kouření pomáhá. Studie popsala, jaký je jeho dopad

Nová studie pomohla odpovědět na otázku, zda zákaz kouření ve vnitřních prostorách má vliv na lepší zdraví. Výzkum zjistil, že zákaz vedl k 17procentním snížení počtu dětí, které navštěvují pohotovost se stížnostmi na akutní astma.
Zákaz kouření postihne i sváteční doutníček ...
Zákaz kouření postihne i sváteční doutníček ...
Topi Pigula

reklama

"Poté, co přes 20 metropolitních oblastí zavedlo po roce 2000 předpisy o zákazu kouření ve vnitřních prostorách, máme méně případů dětí, které si stěžují na problémy s astmatem," řekla hlavní autorka studie Theresa Shiremanová, profesorka na Brown University School of Public Health. "Zákony a předpisy o kouření nejen snížily náklady na využívání zdravotní péče, ale také pomohly rodičům a jejich dětem vyhnout se této časově náročné, stresující události.

Shiremanová a její spoluautorky dr. Christina Ciacciová z University of Chicago a Tami Gurley-Calvezová z University of Kansas tvrdí, že více měst by mělo zavést podobná omezení, která zabraňují kouřit v uzavřených veřejných prostorách, jako jsou například restaurace.

"Děti jsou v situaci, kdy mají jen velmi malou kontrolu nad prostředím, v němž žijí," uvedla Ciacciová. "Tato studie ukazuje, že dokonce i krátké vystavení pasivnímu kouření ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace, může mít významný dopad na vznik astmatu."

Před a po

Studie v časopise Annals of Allergy, Asthma & Imunology zkoumala počet návštěv ve 20 dětských nemocnicíxh ve 14 státech a ve Washingtonu – autoři práce sledovali případy dětí, které přišly na pohotovost s akutním astmatem.

U každé nemocnice vědci spočítali počet návštěv před třemi roky a tři roky poté, co zákaz kouření ve vnitřních prostorách začal platit. Celkem našli 335 588 záznamů. Při srovnávání stavu před zákazem a po něm autorky přihlížely k mnoha faktorům, jako je roční doba, socioekonomický status rodičů dítěte a mnoha dalším.

Údaje byly velmi proměnlivé a oblast od oblasti se lišily – v některých místech se dokonce počet případů s astmatem zvýšil. V celkovém souhrnu byl však trend zcela jednoznačný: už rok po zavedení zákazu počet případů poklesl o 8 procent, další rok o 13 procent a tři roky po zákazu už dokonce o 17 procent.

Text: MK

reklama

reklama