Zahrajte si na kontroverzní názory. Otevře vám to oči

Stane se, že člověk ztratí kontakt s realitou a uzavře se do svých předsudků a názorů. V takovou chvíli je užitečné si zahrát hru, která vám rozšíří pohled na svět.
Pozor, aby se ze hry nestala hádka!
Pozor, aby se ze hry nestala hádka!
istockphoto.com

reklama

Ve skupině blízkých přátel si můžete zahrát zvláštní hru. Novinář Sean Blanda ji nazývá „Kontroverzní názory“. Jeden účastník řekne nějaké tvrzení, u něhož předpokládá kontroverzní přijetí. Ostatní se mohou pouze ptát, proč to zrovna takto cítí. Hra nesmí sklouznout k urážení či hádání se, rovněž byste se neměli o probíraných tématech bavit později, mimo hru.

K čemu taková hra slouží? O lidech, kteří jsou vám blízcí, se tak můžete dozvědět spoustu nečekaných informací, jež vám mohou otevřít oči. Máme totiž sklony rozdělovat své okolí na „nás“ a „ty ostatní“, jejichž názor je samozřejmě horší a nesmyslnější. Jsme přesvědčeni, že ti, které máme rádi, zastávají stejné názory a nechápeme, že to vždy tak být nemusí. Proč tomu tak je?

Efekt falešného konsenzu

Přesně takhle se nazývá zajímavý psychologický fenomén, který vlastně všichni dobře známe. Spočívá ve zkresleném pohledu, že lidé v našem okolí mají stejné názory jako my. Automaticky jsme přesvědčeni, že když ostatní lidi vyrostli ve stejném prostředí jako my a v řadě jiných témat si s nimi rozumíme, vztahuje se to vlastně na všechno. Ale není to tak, jak už koncem 70. let ukázaly už experimenty psychologa Lee Rosse.

Ten představil účastníkům výzkumu několik konfliktních situací a ptal se jich, jak by reagovali oni sami, jak by podle nich měli reagovat všichni a taky co si myslí o lidech, kteří by reagovali opačně. Výsledky byly poměrně jasné – účastníci byli přesvědčeni, že by ostatní lidé měli reagovat na konfliktní situace stejně jako oni sami a zároveň odsuzovali ty, jež by preferovali reakci jinou.

Otevřená mysl

Názor ostatních lidí je pro nás prostě důležitý. Slavný a často citovaný výrok Jean-Paul Sartrea „Peklo jsou ti druzí“ znamená, že všechno k nám přichází od druhých lidí. Samy o sobě mají naše názory a výroky pouze omezenou hodnotu, až v kontextu jiných lidských bytostí nabývají na důležitosti. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsou na sociálních sítích tak populární fake news – lidé budou sdílet spíše to, s čím jejich sociální skupina souhlasí a co podporuje, než kontroverzní pravdivé informace.

Prvním krokem k lepší práci se sebou samým je přiznání si problému. Měli bychom si uvědomit, nakolik jsme těmito fenomény ovlivňovaní. Právě zmíněná hra na kontroverzní názory umožňuje vystrčení hlavy z této bubliny předsudků. Všichni lidé mají sklon ke zjednodušování veškerých fenoménů, kterým ve světě čelíme, ovšem bylo by nám lépe, kdybychom si přiznali trochu nepříjemnou alternativu – jakýkoli náš názor prostě může být mylný. Na tom není nic špatného, průšvih nastává pouze ve chvíli, kdy si tuto možnost odmítneme i připustit.

Text: MS

reklama

reklama