Vyléčíme rakovinu kůže? Máme nový lék

Rakovina je jedním z nejobávanějších onemocnění, na které se vědci a lékaři snaží najít zázračný lék. A už se zázrak rýsuje.
melanoma
melanoma
wikipedie comons

reklama

Vědecký tým z University of Virginia School of Medicine oznámil 7. 9. 2016 na stránkách Science Daily, že objevil nový experimentální lék na zhoubný kožní melanom, který sice působí jinak, než bylo původně zamýšleno, ale má překvapivě nadějné výsledky.

Rakovina kůže a její příznaky

Rakovina kůže patří v současnosti bohužel k velmi častým nádorovým onemocněním. Lékaři rozlišují tři hlavní druhy nádoru kůže bazaliom, melanom a spinaliom.

První jmenovaný jen velmi vzácně metastázuje nebo vede ke smrti člověka. Přesto bývá považován za zhoubný. Může vést k destruktivním změnám a znetvoření nejčastěji na obličeji, hlavě nebo krku. Melanom postihuje melanocyty, buňky nacházející se ve svrchní části pokožky a vlasových folikulech. Najdeme je ale v oku, vnitřním uchu, mozkových plenách, kostech nebo i v srdci. Tady jsou smrtící metastázy mnohem častější. Spinaliomy jsou pak nejtěžší a nejagresivnější nemelanomové nádory kůže a vznikají často na pokožce se známkami poškození slunečním zářením a postihuje častěji muže než ženy.

I když tak kůži nevnímáme, jedná se o největší orgán lidského těla. Chrání naše tělo před vnějšími vlivy. Nejčastěji poškozenými částmi těla bývají místa, která vystavujeme slunci. Mezi hlavní příznaky patří nepravidelná znaménka nebo změna jejich barvy, případně krvácení, ztvrdnutí, pálení nebo svědění mateřských znamének. Pokud takové příznaky pozorujeme, je žádoucí vyhledat lékaře. Tradiční léčba spočívá nejčastěji v chirurgickém odstranění poškozené části kůže a u těžších forem pak následuje chemoterapie a další podpůrná léčba.

Vizualizace rakoviny

Video: Rakovina v přímém přenosu. Vědci poprvé pozorovali jak vzniká

 

V čem je nový lék tak převratný?

Většina dosavadních léků omezovala rakovinové bujení prostřednictvím inhibice velkého množství buněčných proteinů, z nichž jen některé byly původcem rakovinového bujení. Nový lék, který objevil výzkumný tým vedený Tarekem Abbasem z Ústavu radiační onkologie a UVA Cancer centre ve Virginii, totiž omezuje činnost konkrétního proteinu CDT2, který způsobuje překotné bujení rakovinových buněk.

Objev a popsání proteinu a určení genu, který je u rakovinových buněk zodpovědný za jeho produkci, je vskutku převratným objevem i proto, že jeho zvýšená hladina se objevuje i u jiných rakovinových onemocnění.

„Myslíme si, že toto je přesně ten prostředek, který nám umožní zamezit nekontrolovanému dělení rakovinotvorných buněk,“ říká Abbas a dále dodává: „Rakovinové buňky se dělí naprosto nekontrolovaně a tím velmi zatěžují celou okolní tkáň. Náš lék umožňuje se s tím vypořádat.“

Boj s melanomem

Protein CDT2 produkují přímo rakovinové buňky, a samy sobě tak zajišťují životaschopnost. Pokud se podaří snížit nebo zamezit jeho produkci, zastaví se i růst a množení rakovinových buněk a nádor se začne rozpadat. Pacienti, kteří mají v krvi vyšší hladinu CDT2, mají i menší naději na uzdravení. „Růst většiny nádorů, a opravdu to nemusí být jen melanom, je do značné míry závislý právě na přítomnosti tohoto proteinu,“ vysvětluje Abbas, „zjistili jsme ale, že buňky melanomu jsou na podání léku citlivější než buňky jiných nádorů.“

Vysoké hladiny CDT2 nacházíme také i u dalších nádorů včetně mozku, prsu a jater. Je tak pravděpodobné, že zjišťování hladiny proteinu v krvi bude v budoucnu velmi efektivní metodou určení nejen diagnózy, ale i prognózy onemocnění.

Blýská se na lepší časy?

Testování léku, jeho bezpečnosti a účinnosti, na lidských pacientech stále probíhá a zatím nemáme k dispozici konečné výsledky studie. Doktor Abbas sice nebyl účasten a ani zapojen do klinických testů, ale na základě vlastního výzkumu je velmi optimistický: „Máme velkou naději, že lék bude mít velmi pozitivní vliv na úspěšnost léčby melanomu. Lék totiž působí i na typy nádorů, které byly dříve neléčitelné, a mohl by tak doplnit stávající léčebné postupy a prostředky.“

Pokud tedy klinické testy přinesou pozitivní výsledky a lék bude schválen, může pomoci pacientům, u nichž selhala předchozí léčba. 

Text: David Hainall

reklama

reklama