Vyhlašujeme již druhý ročník Ceny NEURON Prima ZOOM: 100 000 korun pro nejlepší vědecké video!

Nadační fond Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM vyhlašuje soutěž o Cenu Neuron Prima ZOOM pro nejlepší vědecké video v hodnotě 100 000 korun.
Neuron 1

Jak předat vědecký výzkum srozumitelně a přitažlivou formou? Jak zprostředkovat dobrodružství, kterého je věda tak plná?

Nadační fond Neuron spolu s Prima ZOOM se již podruhé rozhodly pomoci propagovat vědu formou krátkých videí. „Známe mnoho skvělých českých vědců, jejichž výzkum je na světové špičce. Vzniká zde i spousta skvělých videí nebo dokumentárních filmů. Přesto ale cítíme, že komunikovat úspěšně a přitažlivě vědu právě formou filmu nebo videa se v Česku musíme stále ještě učit. Proto jsme se za NF Neuron tento rok opět rozhodli věnovat 100 000 Kč těm nejlepším,“ říká Monika Vondráková, ředitelka nadačního fondu. „Videa, která byla vloni do této soutěže přihlášena, nás překvapila jak kvalitou zpracování, tak vtipem a často i nadhledem,“ doplňuje Tomáš Karlík, šéfredaktor webu Prima ZOOM. „Jsme velice rádi, že touto formou můžeme znovu podpořit mladé talentované Čechy, kteří milují vědu a umí ji zábavně přiblížit ostatním.“

Jak na to?

Vědec, filmař nebo laik? Kdokoli! Filmař musí proniknout do vědeckých témat, vědec se naopak musí poprat s uměním natáčet a „vyprávět obrazem“. Student se zájmem o video i vědu zase může přijít s naprosto originálním nápadem. Cílem soutěže je mimo jiné také propojit tyto dva světy. Podpořit vědce, kteří se do natáčení pustí sami, nebo se spojí s těmi, kdo s filmem zkušenost mají. Rádi bychom pobídli studenty filmu a filmaře, aby se vědy nebáli a naopak využili svoje schopnosti k její propagaci. Chceme ale oslovit i laiky, pro které je natáčení i věda nové dobrodružství, do kterého se nebojí pustit. Nehledáme profesionální vysokorozpočtové krátké filmy, oceňujeme skvělý nápad a schopnost jej předat formou videa. Nebojte se pustit do hravé formy a představte to, co vás ve vědeckém světě fascinuje. Věda je zábava i umění. Důležité je jedno: stačí natočit krátké video v délce max. 3 minuty a poslat nám ho nejpozději 28. února 2015. Video by mělo co nejzajímavěji, nejkreativněji a pokud možná co nejsrozumitelněji představit nějaký vědecký obor, předmět výzkumu nebo jen zajímavou vědeckou otázku, která vám nedá spát. Zároveň by mělo inspirovat veřejnost, aby se vědou zabývala nebo se o ni laicky zajímala. Video není nijak omezeno: může se týkat fyziky, geologie, matematiky nebo klidně teorie literatury. Může být animované, natočené na mobil, loutkové nebo třeba celé zatančené. Kreativita nebude trestána, ale naopak oceněna!

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se může kdokoli od 18 let věku, kdo má trvalý pobyt v ČR. Jeden soutěžící může přihlásit i více videí.

Vědec nebo filmař?

Kdokoli. Filmař musí proniknout do vědeckých témat, vědec se naopak musí poprat s uměním natáčet a „vyprávět obrazem“. Cílem soutěže je mimo jiné také propojit tyto dva světy. Podpořit vědce, kteří se do natáčení pustí sami nebo se spojí s těmi, kdo s filmem zkušenost mají. Ale i pobídnout studenty filmu a filmaře, aby se vědy nebáli a naopak využili svoje schopnosti k její propagaci. Nehledáme profesionální vysokorozpočtové krátké filmy, oceňujeme skvělý nápad a schopnost jej předat formou videa.

Harmonogram

Uzávěrka pro přihlašování videí: 28. února 2015 (link na webové rozhraní soutěže bude zveřejněn v lednu 2015)

1. kolo – veřejné hlasování: 1.–31. března 2015

Široká veřejnost bude moci všechna přihlášená videa zhlédnout na webu Prima ZOOM a dát hlas svému favoritovi prostřednictvím svého FB účtu. Do finále soutěže postoupí 10 videí s největším počtem hlasů.

2. kolo – finální výběr vítěze porotou Ceny Neuron Prima ZOOM: 1.–30. dubna 2015

K deseti videím s největším počtem hlasů může NF Neuron donominovat další max. 3 videa.* Finálových 10–13 videí pak bude posuzovat porota složená z vědecké rady NF Neuron a tří nezávislých porotců. Oceněni budou tři finalisté. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun od Nadačního fondu Neuron, účastníci na 2. a 3. místě obdrží věcné ceny od Prima ZOOM.

Vyhlášení cen Neuron Prima ZOOM

Ceny budou vyhlášeny a předány na akci „Neuron Science Future – české příběhy vědecké budoucnosti“, kterou NF Neuron organizuje v polovině května 2015.

Kritéria hodnocení:

• relevance tématu a srozumitelnost jeho podání

• vizuální kvalita

• dramaturgie (schopnost vystavět příběh, jasná informační struktura, pointa)

• popularizační efekt

• nápaditost a originalita

Zde můžete zhlédnout loňská vítězná videa

V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na adresu info@nfneuron.cz.

Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit videa, která byla natočena jako zakázka pro jiné účely (propagace instituce apod.), dále videa obsahující témata rasismu, xenofobie, sexismu, vulgarity apod. Vyřazena budou i videa bez vědecké tematiky nebo videa s politickým či náboženským podtextem.

-------------------------------------------------------

* Ne každý soutěžící je zkušený uživatel sociálních sítí. Možností donominovat max. 3 další videa chce NF Neuron zajistit, že z užšího výběru nevypadnou skvělá videa, jejichž autoři si nezajistí postup mobilizací své FB komunity, a přesto si zaslouží být posouzeni porotou.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama