Vražda zabije mnohem více lidí než válka, říká nová studie

Ne atomová bomba, ale obyčejný nůž či pistole jsou zbraněmi hromadného zabíjení. Statistiky domácích vražd jsou děsivé.
Vražda je horší než válka
Vražda je horší než válka
pixabay.com

Smrtonosná statistika alias domáci zabijačky

Domácími zabijačkami nazývají čeští kriminalisté vraždy v rámci rodiny či příbuzných. Z hlediska vyšetřování jde často o jednoduše vyřešitelné delikty, násilník jedná pod vlivem emocí nebo alkoholu (nebo obojího) a zanechává za sebou spoustu stop. V roce 2017 bylo celosvětově zabito, tedy zavražděno, 464 000 lidí, což zdaleka předstihlo 89 000 lidí zabitých v ozbrojených konfliktech. Studie The United Nation Office on Drug on Crime poukazuje na skutečnost  celkový počet lidí, kteří v důsledku vraždy přišli o život, je neustále vysoká, byť tím, jak roste světová populace, tak opticky procentuálně klesá.

Vraždy v číslech

Celosvětová míra zabití, měřená jako oběti vraždy na 100 000 lidí, klesla z 7,2 v roce 1992 na 6,1 v roce 2017. Pokles byl zaznamenám i v České republice. Loni policie zaznamenala 116 vražd, což je o 30 méně, než o rok dříve. Jak si na tom s kriminalitou stojí ČR celkově? V Česku loni klesla kriminalita o 4,9 procenta na 192 405 trestných činů. 

Je riskantnější být dospělou ženou nebo mužem?

Studie ukazuje na zajímavé rozdíly mezi pohlavími obětí a jejich věkem. Děvčata a chlapci ve věku devíti a méně jsou zabíjeni zhruba stejným tempem, což je v kontrastu ke všem ostatním věkovým skupinám, kde podle údajů ze 41 zemí tvoří muži více než 50% obětí. Mužům a mužům ve věku od 15 do 29 let hrozí nejvyšší riziko globálního zabití. Ačkoli ženy a dívky představují mnohem menší podíl obětí vražd obecně než mužů, nadále nesou největší zátěž v rámci vražd v rámci rodiny. Často je ve hře žárlivost i přijímání genderových stereotypů ve společnosti.

Jeden příklad za všechny: obecně je mužská nevěra přijímaná s větší shovívavostí, než ženská. Globálně, 81% obětí vražd zaznamenaných v roce 2017, byli muži a chlapci, a více než 90% podezřelých v případech vražd byli opět muži. Zkrátka chlapi vraždí výrazně více než ženy.  . Zatímco vraždy z vilnosti, žárlivosti, v rámci rychlého emocionálního vzplanutí jsou pro vyšetřovatele „jasné“, ovšem do 19 procent „domácích“ vražd v roce 2017 je zapojen organizovaný zločin, který přece jen více dbá na zametání stop a snížení rizika odhalení. 

Nejsme v bezpečí, ale jsme na bezpečném místě

Jakkoliv bylo ještě před nedávnem v kursu strašit tím, že „naše ženy a děti budou vraždit muslimské hordy“, tak Evropa patří z hlediska rizika zabití k nejbezpečnějším regionům světa. Průměrná globální míra zabití v roce 2017 v sobě skrývá dramatické regionální rozdíly. Amerika má nejvyšší míru, neboť délka spolehlivých záznamů se datuje už od roku 1990. A i tady je průměr číslem velmi zkreslujícím.

Ačkoli v Americe zůstává míra vražd vysoká, obraz se v rámci regionu i v rámci jednotlivých zemí velmi liší. Ve Střední Americe měla země s nejvyšší mírou vražd (62,1) více než sedmkrát vyšší míru než země s nejnižší mírou. V Jižní Americe měla země s nejvyšší mírou vraždy (56,8) více než 16krát vyšší míru než země s nejnižší mírou,“ udává studie.

Afrika se z indexem 13,0 se pohybuje nad celosvětovým průměrem, zatímco záznamy z Asie (2,3), Evropy (3,0) a Oceánii (2,8) jsou pod celosvětovým průměrem.

Jakkoliv to může znít pateticky, tak i statistiky dokládají, že žijeme v nejbezpečnější době a na jednom z nejbezpečnějších míst v lidské historii. O tom se mimo jiné můžete přesvědčit na této interaktivní mapce.  

Text: Topi Pigula
 

reklama