Řeč těla: Co Putin říká, když mlčí?

Expert na neverbální komunikaci Jan Vojtko popisuje, co na první pohled nemusí být patrné: jaké jsou tělesné projevy Vladimira Putina? Jeho mimika, gestikulace i řeč celého těla totiž říkají mnohem více informací než jen jeho ústa.
Vladimir Putin má rád věci pod kontrolou.
Vladimir Putin má rád věci pod kontrolou.
archiv FTV Prima

reklama

V prvé řadě je něco důležitého a nutného říct ke „čtení“ těla druhého člověka. Abyste mohli vyslovit „pravdu“, co říká tělo toho kterého člověka, je v prvé řadě nutné jej tzv. „okalibrovat“. Tzn. zjistit, co konkrétně jeho gesta, držení těla či mimické výrazy říkají na základě jeho psychologického nastavení a interakce, ať už s prostředím, ve kterém se nachází, anebo s člověkem, s nímž interaguje. To, že má někdo zkřížené ruce před tělem, nemusí nutně znamenat, že je uzavřený…

Vše pod kontrolou

Co se konkrétně Vladimira Putina týče, tak je v prvé řadě na držení jeho těla patrné, jak se snaží pomocí ramen a držení ruky od těla působit jako větší a širší, vyplnit okolo sebe celý prostor. Je na něm velmi silně vidět, že chce a potřebuje mít věci pod kontrolou. Z různých videozáznamů je převážně z jeho mimiky zřejmé, že nemá rád překvapení. Jakmile se něco nepředpokládaného stane, jeho pohyby očí a převážně pohled jasně ukazují nelibost až agresi. Nakloní totiž hlavu dopředu a dívá se takzvaně z podhledu.

Díky sociální psychologii a jejím výzkumům víme, že člověk dokáže unést přímý pohled do očí na cca šest až deset sekund; pak pohledem uhýbáme, abychom se po dalších pár sekundách k očnímu kontaktu vrátili. Když Vladimir Putin během různých rozhovorů dostane otázku, která se mu nelíbí, nebo když má proti sobě silného protivníka, snaží se udržet oční kontakt na výrazně delší dobu než pár vteřin. Nejenom že tím svůj protějšek „vyzývá k boji“, ale jasně mu sděluje: „Tebe se nebojím, ty by ses měl bát.“ Fascinující je jeho hra obočí, která jsou velmi v pohybu a dodávají výrazu jeho očí až magický náboj. Od jeho mimiky se prostě nedokážete odtrhnout.

Co říká postoj Vladimira Putina?
Autor: Getty Images Co říká postoj Vladimira Putina?

Nepříjemní soupeři

Na druhé straně jsou situace (např. hraní hokeje, jízda na koni či potápění), které si vyloženě užívá a dokáže být uvolněný. Držení jeho těla je dokonce až laskavé a přátelské. Vždy má rovná záda, nikdy se nehrbí. Je nasnadě, že si tímto postojem získává mnoho lidí, kteří pak nedokážou uvěřit, že je schopen dát příkaz k zatčení svých politických rivalů, novinářů či lidí, kteří se nějak vymykají normám (např. zástupci LGBT komunity).

Při různých rozhovorech, kdy byli novináři natolik odvážní, že se na tyto kontroverzní aktivity dokázali zeptat, bylo jasně z mimiky, gest, postoje těla a očního kontaktu vidět, jak se snaží mít vše pod kontrolou. Když ji ztrácí, velmi rychle se ji snaží získat zpět. Jeho gesta jsou téměř vždy pomalá, jen je-li vytržen ze soustředění, jeho ruce pohyb zrychlí.

Je na něm také vidět, že svým krokům věří. Je přesvědčen, že dělá „správné“ věci, a nerozumí tomu, proč ho lidé nechápou a proč to oni sami nevidí. Je zajímavé sledovat jeho rozhovor s Oliverem Stonem, člověkem, který mu fandí. Tam je totiž jasně vidět, jak si „chlapci“ vzájemně notují. Jak je držení jeho těla s panem režisérem uvolněné, často se směje, klidněji dýchá, pohyby rukou směřují k protějšku, nikoli od něj atd. Pak si stačí pustit video, v němž sedí proti nepohodlnému novináři. To se stalo kupříkladu v rozhovoru o zatčení členek skupiny Pussy Riot, v rámci něhož byl Putinův oční kontakt velmi nepravidelný. Často se nedíval novináři do očí, pohledy těkal kolem něj, pohyby očí prozrazovaly, že se sebou vede vnitřní monolog, a pak se velmi rychle, zpříma a dlouze zadíval do očí svému protějšku. Z toho plyne jasná rada na závěr: zkuste se mu do očí raději nedívat!

Autor pracuje jako párový terapeut, kouč a především lektor „soft skills, kupříkladu emoční inteligence, prezentačních dovedností a také nonverbální komunikace. Zaměřuje se na sledování lidského těla a jeho projevů, jichž si často ani nejsme vědomi. 

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama