Věříme firmám se spokojenými zaměstnanci. Proč nás to vůbec zajímá?

Šťastný zaměstnanec, dobrý zaměstnanec. Na tuto poučku se v historii moc nedbalo, ale nyní si tento luxus už dovolit můžeme. A překvapivé je, že to oceňují i zákazníci.
Spokojení zaměstnanci se firmě dlouhodobě vyplatí.
Spokojení zaměstnanci se firmě dlouhodobě vyplatí.
unsplash.com

reklama

Ty tam jsou přístupy z období průmyslové revoluce, kde začalo docházet k nekonečnému vykořisťování zaměstnanců a honbě za produktivitou. Kdo chtěl práci, musel dřít déle a zároveň efektivněji nežli ostatní, jinak na jeho místo nastoupil někdo ambicióznější. Možná přirozený vývoj, možná až nelidsky kruté zacházení člověka s člověkem – a nejspíš od každého trochu. Leccos z tohoto přístupu však přetrvalo až dodnes; spousta zaměstnanců v továrnách by nejspíš mohla vykládat. Jenže rozsáhlý letošní průzkum jasně ukazuje, že časy se mění.

Spokojenost je klíčem

Metaanalýza, tedy studie shromažďující a porovnávající výsledky z mnoha různých výzkumů, byla zveřejněna letos v dubnu a ukázala, co už možná tušíte. Bylo do ní zahrnuto na 339 různých výzkumů sledujících téměř dva miliony zaměstnanců v 73 zemích z celého světa. Výsledek takto širokého vzorku jasně ukázal, že spokojený pracovník je pro firmu požehnáním, a to hned v řadě ohledů.

Pokud je totiž zaměstnanec spokojený, zvyšuje se jeho produktivita, dochází k menší fluktuaci pracovníků, a především – vyšší loajalitu pak vykazují i zákazníci! Tyto všechny výstupy pak vedou i k větší výdělečnosti celé společnosti. Takové závěry se potvrdily napříč všemi zkoumanými zeměmi (respektive regionální rozdíly byly velmi malé), a přestože v jednotlivých průmyslových odvětvích bychom už odchylky našli, trend je nepopiratelný. Spokojený zaměstnanec je pro firmu požehnáním.

Podmínky práce se mění

Samozřejmě není nic překvapivého na tom, že když je člověk v práci rád, tak si jí více váží, vykazuje vyšší produktivitu a snižuje se jeho šance na úprk za lepšími podmínkami u konkurence. Co už však tak samozřejmé není, je důležitost těchto hodnot i pro zákazníky. Těm by mohlo být na první pohled ukradené, jestli je člověk, který jim prodává nějakou službu, ve své práci spokojený, nebo ne; zde však nastupuje psychologie. Jak rozebral behaviorální psycholog Dan Ariely, důvěra zákazníků ve značku je velmi důležitá, a pokud máme pocit, že se firma dobře stará o své zaměstnance, není důvod si myslet, že se stejně dobře nepostará i o nás jako zákazníky. Jinými slovy – spokojenost zaměstnanců je pro zákazníky signálem, že se svěřují do péče dobré firmy, jíž na lidech záleží.

Z těchto závěrů by se proto měli leckteří zaměstnavatelé ponaučit a posunout se od přežitých praktik počátku 19. století do současnosti. Do doby, jež je v péči o lidské zdroje už mnohem dál a nemusí odírat každého zaměstnance jen kvůli vidině zisku – z dlouhodobého horizontu jsou tu totiž nejen podstatně důležitější hodnoty, ale nakonec se to firmě i přímo vyplatí!

Text: MS

reklama

reklama