U Kodaně vyroste 9 umělých ostrovů. Posílí ekonomiku a sníží emise

Miliardový projekt – ostrovy u Kodaně - přispěje k udržitelnému růstu v rámci geograficky omezeného území. Megalomanské, ale možná až příliš chytré.
Ostrovní kýč
Ostrovní kýč
pixabay.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dánská vláda oznámila světu vskutku ambiciózní plán. Do roku 2040 hodlá vybudovat 9 umělých ostrovů, čímž se pokusí přilákat nové investory, vyrobit „zelenou“ energii a vyřešit věčný problém s nedostatkem místa pro bydlení. K uskutečnění projektu „Holmene“ (malé ostrovy) by mělo dojít přibližně 10 kilometrů jižně od hlavního města Kodaň. K takto rozsáhlé výstavbě bude zapotřebí odhadem 26 milionů krychlových metrů půdy. I s takto nemalým problémem tamní projektanti počítají: zemina bude dovážena z regionálních staveb, mimo jiné i ze stavby metra. 

Ekologický projekt 

Devítka ostrovů nabídne nové prostory k bydlení a různým sportovním aktivitám, počítáno je také s rozsáhlými parky a průmyslovými oblastmi. Největší z ostrovů přivítá závod na výrobu bioplynu, větrnou elektrárnu a čističku odpadních vod. Slibovaná kapacita zpracuje biologický odpad až od 1,5 milionů občanů. Aplikované technologie tak každoročně v souhrnu sníží produkci CO2 o nejméně 70 000 tun, výroba energie bez fosilních paliv pak přesáhne 300 000 MWh. Taková hodnota odpovídá asi 25 % spotřeby energie obyvatel Kodaně. Vskutku megalomanský projekt v neposlední řadě zahrnuje protipovodňovou bariéru a lidem nepřístupné útesy a drobné ostrůvky pro volně žijící zvířata. „V rámci mezinárodního soupeření budeme silnější, abychom přilákali obchodní, investiční a vysoce kvalifikované pracovní síly. To by mohlo přispět k růstu a rozvoji nejen v oblasti kapitálu, ale také v celém Dánsku,“ uvedl ministr vnitra Simon Emil Ammitzboll-Bille ve svém prohlášení. 

Milionová investice, miliardový zisk

Pokud půjde vše podle plánu, první ostrov „vyroste“ do 6 let, celý projekt by pak mohl být dokončen do roku 2040. „Tahle strategie má několik výhod. Projekt se může rozvíjet postupně, aniž by zanechal dojem nedokončeného projektu v případě, že se objeví hospodářská recese,“ vysvětlil Arne Cermak Nielsen ze společnosti Urban Power. Dánská vláda očekává přilákání až 380 nových obchodů a vytvoření 12 000 pracovních míst. Finální projekt do státní ekonomiky nakonec přispěje více než 8 miliardami dolarů, což odpovídá 2,5 % HDP. Celkové náklady se odhadují na 490 milionů dolarů. Návrh ovšem musí schválit parlament. Již nyní se ale počítá s tím, že bude Holmene z části financován prodejem nově vzniklých pozemků.  
Text: Petr Smejkal

Reklama
Reklama