U Kodaně vyroste 9 umělých ostrovů. Posílí ekonomiku a sníží emise

Miliardový projekt – ostrovy u Kodaně - přispěje k udržitelnému růstu v rámci geograficky omezeného území. Megalomanské, ale možná až příliš chytré.
Ostrovní kýč
Ostrovní kýč
pixabay.com

reklama

Dánská vláda oznámila světu vskutku ambiciózní plán. Do roku 2040 hodlá vybudovat 9 umělých ostrovů, čímž se pokusí přilákat nové investory, vyrobit „zelenou“ energii a vyřešit věčný problém s nedostatkem místa pro bydlení. K uskutečnění projektu „Holmene“ (malé ostrovy) by mělo dojít přibližně 10 kilometrů jižně od hlavního města Kodaň. K takto rozsáhlé výstavbě bude zapotřebí odhadem 26 milionů krychlových metrů půdy. I s takto nemalým problémem tamní projektanti počítají: zemina bude dovážena z regionálních staveb, mimo jiné i ze stavby metra. 

Ekologický projekt 

Devítka ostrovů nabídne nové prostory k bydlení a různým sportovním aktivitám, počítáno je také s rozsáhlými parky a průmyslovými oblastmi. Největší z ostrovů přivítá závod na výrobu bioplynu, větrnou elektrárnu a čističku odpadních vod. Slibovaná kapacita zpracuje biologický odpad až od 1,5 milionů občanů. Aplikované technologie tak každoročně v souhrnu sníží produkci CO2 o nejméně 70 000 tun, výroba energie bez fosilních paliv pak přesáhne 300 000 MWh. Taková hodnota odpovídá asi 25 % spotřeby energie obyvatel Kodaně. Vskutku megalomanský projekt v neposlední řadě zahrnuje protipovodňovou bariéru a lidem nepřístupné útesy a drobné ostrůvky pro volně žijící zvířata. „V rámci mezinárodního soupeření budeme silnější, abychom přilákali obchodní, investiční a vysoce kvalifikované pracovní síly. To by mohlo přispět k růstu a rozvoji nejen v oblasti kapitálu, ale také v celém Dánsku,“ uvedl ministr vnitra Simon Emil Ammitzboll-Bille ve svém prohlášení. 

Milionová investice, miliardový zisk

Pokud půjde vše podle plánu, první ostrov „vyroste“ do 6 let, celý projekt by pak mohl být dokončen do roku 2040. „Tahle strategie má několik výhod. Projekt se může rozvíjet postupně, aniž by zanechal dojem nedokončeného projektu v případě, že se objeví hospodářská recese,“ vysvětlil Arne Cermak Nielsen ze společnosti Urban Power. Dánská vláda očekává přilákání až 380 nových obchodů a vytvoření 12 000 pracovních míst. Finální projekt do státní ekonomiky nakonec přispěje více než 8 miliardami dolarů, což odpovídá 2,5 % HDP. Celkové náklady se odhadují na 490 milionů dolarů. Návrh ovšem musí schválit parlament. Již nyní se ale počítá s tím, že bude Holmene z části financován prodejem nově vzniklých pozemků.  
Text: Petr Smejkal

reklama

reklama