Největší tajemství vousů: V čem mají neoholení muži dlouhodobě navrch?

Holit, či neholit? Tuto otázku si klade spousta mužů, společenský tlak je přece jen výrazný. Jaké jsou evoluční kořeny něčeho tak zdánlivě zbytečného?
V čem jsou vousy evolučně výhodné?
V čem jsou vousy evolučně výhodné?
iStock

reklama

Proč si muži v historii pěstovali vousy? Tahle otázka je stále opředena záhadou. Poté, co se homo sapiens v rámci evoluce zbavil velkého množství chlupů po celém těle (alespoň ve srovnání se svými vývojovými předchůdci), zarostlá tvář zůstala tématem, k němuž se různé kultury stavěly odlišně.

Evoluční kořeny vousů

Profesorka psychologie Lynda Boothroyd z britské Univerzity v Durhamu se dlouhodobě specializuje na to, jak si lidé vybírají partnery. Touto optikou nahlížela i na přítomnost vousů, ovšem výzkumy nepotvrzují, že by zarostlá tvář jednoznačně vedla k větší úspěšnosti u potenciálních partnerů. Boothroyd však na základě svých výzkumů zjistila, že vousy mnohem lépe fungují v čistě mužské komunikaci – jejich přítomnost je totiž spojována s dominancí.

Strniště může zvýraznit tvar čelisti, a právě čelist je klíčovým prvkem maskulinity v rámci obličeje. U mužů s nepříliš výraznou spodní čelistí vousy napomohou tomu, aby daný jedinec vypadal starší a serióznější. Ovšem pokud má muž obličejové rysy přirozeně nepřehlédnutelné, vousy mu už nijak výrazně nepomohou; naopak mohou jeho výraz zjemnit.

Historické obavy

Historicky se úprava vlasů a vousů vyvíjela nejen v souvislosti s mužstvím obecně, ale i z důvodu příslušnosti k různým skupinám. Boothroyd zmínila tzv. teorii nákladné signalizace (costly signalling theory), která v přírodě (tedy zdaleka ne pouze u lidí) vysvětluje, proč řada organismů vykazuje zdánlivě nesmyslné a neefektivní chování, jež nepřináší výhodu samo o sobě. Záměrný růst vousů a péče o ně může být právě takovýmto signálem – čili aktem, díky němuž nebude jedinec reálně silnější, chytřejší nebo v jiném ohledu objektivně napřed před svými soupeři, v dané společnosti se mu však investice do takového chování vyplatí. Například péčí o vousy dává muž najevo určitou oddanost, schopnost dodržet závazek, který si stanovil.

V současné době je nošení vousů v módě, a to v kontrastu s většinou 20. století, kdy bylo hladké oholení nezbytnou součástí moderního, upraveného muže. Dnešní trend zarostlých tváří vychází z viktoriánské tradice, která reagovala na proměny společnosti spojené s průmyslovou revolucí. Roli hrála i britská účast v krymské válce v polovině 19. století, kde z hygienických i zásobovacích důvodů bylo výhodnější nechat si narůst plnovous. Zarostlá tvář se tak stala symbolem hrdinů vracejících se z války a vousy si nechali narůst i ti, kteří hrůzy fronty nezažili.

A konečně vliv měla i rozvíjející se hnutí za práva žen. Právě v této době, která ohrožovala patriarchální tradici a znepřehledňovala pozici muže ve společnosti, se objevila móda vousů jakožto symbolu mužské síly a elánu. Znamená to, že i v současné době, kdy jsou vousy trendy více než kdy dřív, je křehká maskulinita v ohrožení?

reklama

reklama