Stojí antidepresiva za vražedným chováním? Je to možné

Léky na psychické obtíže by nám měly ulevit v náročných obdobích. Objevují se však názory, že s nimi není něco v pořádku. Souvisí spolu antidepresiva a vraždy?
Mohou nás antidepresiva dohnat až k nejtěžším zločinům?
Mohou nás antidepresiva dohnat až k nejtěžším zločinům?
istockphoto.com

BBC přišla na zajímavý a znepokojivý fakt. Během posledních 30 let byla zjištěna přítomnost antidepresiv u 28 vrahů a ve 32 případech vražedných myšlenek (tedy seriózního přemýšlení o tom, zdali někoho nezabít). Celkem se tedy jedná o 60 případů, v nichž psychofarmaka hrála určitou roli v trestných činech. Je to náhoda, nebo jde o něco víc?

Pomáhají, či škodí?

40 milionů. Právě na tolika receptech jsou každý rok ve Velké Británii předepsány pilulky skupiny SSRI – to je zkratka pro selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Do této skupiny patří léky jako Prozac či Seroxat, jež jsou za Lamanšským průlivem na depresi užívány nejčastěji. Jedná se o jednu z relativně novějších skupin léků, přesto se jí kontroverze očividně nevyhýbá, jak ukázalo zkoumání pořadu BBC Panorama, který už více než 60 let řeší aktuální kauzy.

„Nikdy si nemůžete být jisti, zdali lze neobvyklý vedlejší jev přisoudit léku nebo něčemu jinému, jelikož faktorů je velké množství. (…) Ovšem u této skupiny léků se podobné případy vyskytly příliš často na to, aby se jednalo jen o náhodu. Spojení se samotným lékem je zjevné, přestože zatím nevíme, jaké přesně funguje,“ řekl profesor v oboru psychiatrie Peter Tyrer z Královské univerzity v Londýně. O vliv látek SSRI na duševní zdraví se zajímá již od 80. let, kdy byla tato skupina léků uvedena na trh.

Antidepresivy k uvolnění

Tato zjištění potvrzují už loni odhalenou spojitost mezi antidepresivy a sebevražedným chováním. Jakkoli se to jeví paradoxně, u mladistvých do 18 let věku vedlo užívání běžných antidepresiv ke zvýšenému riziku sebevraždy. Samozřejmě nelze vyloučit možnost, že život těchto dospívajících lidí byl sám o sobě velmi náročný, kvůli čemuž vůbec začali brát antidepresiva, a tak sebevražedné myšlenky a následné pokusy můžeme přičíst spíše osobnostnímu nastavení. Tak či onak, taková data jsou alarmující, jelikož značí minimálně to, že antidepresiva nefungují tak, jak by měla. Na delší diskuzi, jež se v odborných kruzích také skutečně vede, je otázka, zdali nejsou tyto léky předepisovány až příliš často a neopodstatněně.

Mediálně výrazným případem, v němž hrála antidepresiva významnou roli, bylo masové vraždění Jamese Holmese v roce 2012. Psychicky narušený student zastřelil během premiéry filmu Temný rytíř povstal 12 lidí a další desítky zranil. Tou dobou se léčil s psychiatrickými potížemi a na zlepšení svého stavu bral právě antidepresiva skupiny SSRI. Podle některých názorů ho mohly léky zbavit úzkosti, v důsledku čehož se přestal bát vykonat svůj děsivý čin. Jiní odborníci však tvrdili, že psychofarmaka s jeho činem nesouvisela, a právě jejich názor hrál roli u soudu, během něhož byl Holmes odsouzen k mnohonásobnému doživotnímu vězení. Do budoucna bude třeba provést detailnější analýzy toho, jak mohou léky souviset se zločinností, ovšem i současná zjištění bychom neměli brát na lehkou váhu.

Text: MS

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama