Společnost národů ukončila v roce 1946 po 27 letech svou činnost

Dnes je tomu 71 let, co League of Nations formálně ukončila svou činnost a na její místo nastoupila Organizace spojených národů. Je to dobře?
Sál pro Generální zasedání OSN
Sál pro Generální zasedání OSN
Patrick Gruban
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Společnost národů, případně chcete-li League of Nations nebo Société des Nations, byla mezinárodní organizace, která vznikla z iniciativy vítězných mocností po první světové válce na základě výsledků pařížské mírové smlouvy. 

Cílem byla demilitarizace a udržení celosvětového míru

Podepsání Versailleské mírové smlouvy 28. června 1919 na konci první světové války vedlo fakticky k vytvoření Společnosti národů, která si kladla za cíl bezpečnou demilitarizaci, udržení světového míru a diplomatickou prevenci dalších válečných konfliktů.

Iniciátory rozsáhlé mezinárodní spolupráce byly vítězné mocnosti v čele s Velkou Británií a Francií. Po podepsání mírové smlouvy ve Versailles se členy nově vzniklé organizace stalo celkem 26 států včetně Československa. Zajímavé je, že mezi členy byla i čtyři britská dominia a tzv. Britská Indie. Do složitých vyjednávání se nemalou měrou zapojil i americký prezident Woodrow Wilson.

Ve švýcarské Ženevě byl postaven byl postaven honosný Palác národů, který se stal reprezentativním sídlem nové organizace. Ten ani po jejím rozpuštění v roce 1946 nezůstal prázdný a dodnes je využíván nástupnickou Organizací spojených národů.

Základní dokument s názvem „Pakt společnosti národů“ spatřil světlo světa v roce 1920. Jeho ratifikací se členské země zavazovaly k dodržování obecně daných pravidel mezinárodní spolupráce a bezpečnosti, k respektování a dodržování mezinárodního práva. Vznikl tak dokument, na základě něhož mohla být vedena mezinárodní jednání a vymáháno dodržování stanovených pravidel. Byť se americký prezident Woodrow Wilson všemožně snažil přimět členy amerického Kongresu k ratifikaci tohoto dokumentu, nebyl přijat a USA se nikdy nestaly členy Společnosti národů.

Počet členských zemí se ve dvacátých letech minulého století neustále měnil. V roce 1926 bylo mezi členy přijato i Německo, které ale o vlastní vůli rozhodlo řady členských zemí v roce 1933 opustit. Ke stejnému kroku se v roce 1933 odhodlalo Japonsko a v roce 1937 i Itálie. Sovětský svaz byl sice mezi členské státy přijat v roce 1936, ale pozoruhodnou zajímavostí zůstává, že byl o tři roky později jako jediná členská země vyloučen.

Konec dobře míněného projektu

I přes veškeré snahy a nemalý vliv Velké Británie a Francie, byl chod Společnosti národů zkostnatělý a ne úplně funkční. Organizace nebyla schopna prosazovat své cíle a naprosto selhala v řešení agresivních výpadů italských nacistů a okupaci Habeše (dnešní Etiopie). Nejinak tomu bylo v případě německé účasti ve španělské občanské válce, anšlusu Rakouska nebo např. při uzavření Mnichovské dohody. Menší členské státy, které měly i tak malý vliv při rozhodovacích procesech ztratily poslední možnosti, jak ovlivňovat světové dění a Společnost národů tak na začátku druhé světové války ztratila jakékoliv opodstatnění a význam.

Následné události druhé světové války nedaly mnoho prostoru na formální rozpuštění už tak zbytečné organizace. K tomuto nevyhnutelnému kroku došlo 18. 4. 1946. Dlužno poznamenat, že ne vše bylo v chodu této organizace špatné. Základní myšlenky a principy byly natolik dobré a zásadní, že se vítězné mocnosti rozhodly založit 24. října 1945 nové nástupnické mezinárodní společenství, které dnes známe jako Organizaci spojených národů (OSN).

Text: David Hainall

Jurij Gagarin přistál asi 300 km od plánovaného místa dopadu - ilustrační foto

Výročí 12. 4. 1961 – vesmír přivítal prvního člověka. Dobrý den, majore Gagarine

Reklama
Reklama