Spálený biblický pergamen vydal své svědectví. Co se v něm píše?

Věda a víra občas bývají v rozporu. Ale i věda občas dokáže zázraky. Například přečíst spálený biblický pergamen.
hořící bible
hořící bible
koláž: Topi Pigula

reklama

Biblické texty prošly stovkami překladů a tisícovkami výkladů. Čím starší text se podaří najít a přečíst, tím víc pravděpodobnější je „šance na pravdivý výklad“. Studium starých biblických textů je samostatnou disciplínou a nově nalezené texty mohou přinést nové pohledy na zažité biblické pravdy. V tom je pro křesťanskou církev naděje i ohrožení.

Americkým a izraelským vědcům se podařilo díky technice počítačové tomografie přečíst text z pergamenového svitku, který byl před mnoha stoletími vystaven ohni, takže jej pro jeho křehkost nebylo možné rozvinout. Dokázali tak přečíst biblický text, který pochází z 3. nebo 4. století a který obsahuje pasáž z třetí knihy Starého zákona Leviticus.

Ohořelý svitek byl nalezen v klenutí synagogy starobylé židovské komunity poblíž Mrtvého moře už v roce 1970, ale zůstal svinutý. Poškodil jej požár, při němž byla synagoga někdy kolem roku 600 zničena.

O úspěchu odborníků z Jeruzaléma a univerzity v Kentucky informoval časopis Science Advances. "Nejenže jsme dokázali rozeznat písmo, ale bylo i čitelné. Zajásali jsme," poznamenal William Seales, který pracuje na katedře počítačové vědy na univerzitě v Kentucky.

Podle Sealese je svitek nejstarším nalezeným hebrejským textem náležejícím k pěti prvním knihám bible – Pentateuchu. Na 100 procent se shoduje s verzí knihy Leviticus používané po staletí, řekl Emmanuel Tov z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Vědcům se podle BBC vůbec poprvé podařilo přečíst tak starý dokument, aniž ho fyzicky rozevřeli. "Velice nás překvapila kvalita těch snímků. Většina toho textu je stejně čitelná nebo skoro tak čitelná jako svitky od Mrtvého moře, které se našly neporušené," sdělil Michael Segal z Hebrejské univerzity.

Dosud nejstarším dochovaným fragmentem biblického textu byl nález svitku z 8. století.

Topi Pigula a ČTK

reklama

reklama