Sex a štěstí - jasná souvislost. Čím více sexu, tím více štěstí, říkají vědci

Výzkum opět potvrdil, že větší sexuální aktivita vede ke šťastnějšímu životu a celkovému pocitu štěstí. Bylo rovněž prokázáno, že většina lidí je šťastnější, pokud ví, že má sex častěji než jejich kamarádi a známí.
Ať žije sex. Dělá nás šťastnějšími
Ať žije sex. Dělá nás šťastnějšími
Topi Pigula

reklama

Je všeobecně známo, že sex patří mezi nezbytné potřeby naprosté většiny lidí. Pokud si lidé nerozumí při milostných kratochvílích, často ani jejich vztah za moc nestojí. Sexuální život nás nadmíru ovlivňuje také po naší psychické stránce, u níž výraznou měrou ovlivňuje míru spokojenosti a celkového pocitu štěstí.

Čím častěji, tím lépe

Na téma sex vychází každý den moře článků, v nichž pisatelé rozebírají kde co a kde koho. A byť se prakticky neustále jedná o tu samou a tutéž věc, tedy sex, čtenáři se sexuálními tématy nikdy nenabaží. Není ani divu, že se na dané téma objevují stále nové a nové studie, které se snaží rozkrýt jednu záhadu za druhou. Jedna čerstvá před nedávnem proběhla. Jde o první studii svého druhu, která se zabývá dopadem sexuální aktivity na štěstí lidí. Výsledky zveřejnil Tim Wadsworth, který působí jako docent sociologie na University of Colorado. Odborník analyzoval výsledky z národních údajů zahrnující anglicky mluvící dospělé osoby ve Spojených státech amerických a zjistil, že vyšší sexuální aktivita má spojitost s vyšší úrovní štěstí.

Docentova práce vychází z dat průzkumu General Social Survey, kde dotazovaní odpovídali na míru vlastního štěstí. Z výsledků bylo mimo jiné zjištěno, že účastníci, kteří měli sex alespoň dvakrát až třikrát za měsíc, byli mnohem šťastnější než ti, co neměli pohlavní styk naposled rok před vyplňováním dotazníku. Ještě lépe na tom byli ti, kteří měli sex jednou týdně; v jejich případě bylo o 44 procent pravděpodobnější, že budou šťastnější než lidé, kteří celý rok sexuálně abstinovali. Úplně nejlépe dopadli nejaktivnější jedinci se sexuální frekvencí dvakrát až třikrát týdně, kteří měli, na rozdíl od abstinentů, o celých 55 procent větší pravděpodobnost spokojenějšího života. „Jedná se o zvýšený pocit pohody, který přichází s častější sexuální frekvencí,“ komentoval docent.

Ostatně podobný závěr hlásí sociální průzkum z roku 2004, který vychází z veřejného mínění jednotlivců starších 65 let z 238 míst USA. Zde bylo opět potvrzeno, že četnost sexuální aktivity je významným prediktorem obecného i manželského štěstí. Znovu se tak prokázalo, že častější sexuální aktivita vedle ke spokojenějšímu životu.

Domněnky nás činí nespokojenými

Tim Wadsworth dále přišel na to, že lidé, kteří se domnívají, že mají sex častěji než jejich vrstevníci, byli obecně šťastnější než ti, kteří si tohle nemysleli. „Mít více sexu nás činí šťastnými, ale pokud si myslíme, že máme více sexu než ostatní lidé, tato myšlenka nás dělá ještě šťastnějšími,“ řekl ke svému bádání Wadsworth. Člověk by si myslel, že je sex jedna z velice soukromých záležitostí, která zůstává u valné většiny lidí uschována hezky pod pokličkou, mimo dosah očí a uší okolního světa. Wadsworth ale řekl: „Existuje mnoho důkazů, že informace, týkající se normálního sexuálního chování, se ostatní dozvědí v rámci diskuse s vrstevníky nebo přáteli.“ Výsledky studie totiž prokázaly, že pokud lidé, kteří mají sex dvakrát nebo třikrát za měsíc, věří, že se jejich vrstevníci oddávají radovánkám každý týden, tedy častěji, jsou o 14 procent méně šťastnější.

Text: Petr Smejkal

Chtěli byste mít sex s robotem?

Sex s roboty: V islámské zemi rozhodně nebude. Proč?

reklama

reklama