Senioři vracejí úder: co stojí za zločinností mezi důchodci?

Kriminalita mezi staršími lidmi se neustále rozšiřuje. Japonsko i Jižní Korea ukazují děsivé trendy, které se brzy mohou dostat i do západního světa. Co stojí za nespokojeností seniorů?
Ano, leckdy i se zbraní v ruce se mohou senioři bouřit proti společnosti.
Ano, leckdy i se zbraní v ruce se mohou senioři bouřit proti společnosti.
istockphoto.com

reklama

Minulý rok médii proběhla zpráva o kriminalitě japonských seniorů. I my jsme psali o tom, jak se tamější důchodci nechávají dobrovolně zavírat do vězení, především z důvodu osamělosti a dlouhodobé opuštěnosti. Letos se něco podobného odehrává v jiné zemi, která však čelí podobným problémům – Jižní Korea se totiž ocitá pod útoky seniorů, kteří se dopouštějí mnohem závažnějších trestných činů nežli jejich „kolegové“ v nedalekém Japonsku.

Senioři a důchodci se bouří

Nabízí se přímá souvislost s filmem Staříci, který můžete aktuálně vidět v českých kinech. Ten pojednává o dvou starých (sic!) kamarádech, kteří se rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou a pomstít se jejich společnému nepříteli – bývalému komunistickému dozorci, jenž je v 50. letech mučil. Za zmínku stojí, že tento filmový příběh vychází ze skutečné události, již se nakonec nepodařilo dokonat – voják a bojovník s totalitními režimy Pravomil Raichl zemřel v roce 2002 pouhý večer předtím, než měl v plánu zabít nenáviděného komunistického prokurátora Karla Vaše. Některé příběhy, jež napíše sám život, dokážou být opravdu neuvěřitelné.

Vraťme se však ke zmiňovaným zločinům v Jižní Koreji. Tam se totiž odehrává něco úplně jiného než v Japonsku. Japonští senioři jsou opuštění, leckdy se o ně jejich rodina nestará, a oni se tak dopouští drobných zločinů (většinou krádeže v obchodech), aby se dostali do vězení. Tam je totiž čeká péče a pravidelný režim (jídlo, nocleh), navíc i trocha sociálního kontaktu.

V Jižní Koreji však počet zločinů spáchaných seniory vzrostl o alarmujících 45 procent za posledních pět let. Jedná se o dlouhodobý trend, přestože toto jsou zatím nejvýraznější čísla, jaká se ohledně kriminality v regionu podařilo shromáždit. Navíc se nejedná pouze o méně závažné činy jako v Japonsku – korejští senioři se dopouštějí i vražd, znásilnění a loupežných přepadení. Zatímco zločinnost v Jižní Koreji v posledních letech obecně poklesla, trestné činy spáchané seniory výrazně narostly. Čím to je?

Příčiny hledejme ve společnosti

Podle dostupných dat žije téměř 49 procent Korejců starších 65 let v relativní chudobě a vysoká je i míra sebevražednosti v této věkové skupině. Ze zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), sdružující většinu nejvyspělejších ekonomik světa, se jedná o zdaleka nejvyšší čísla. Přestože Jižní Korea samozřejmě patří mezi velmi dobře fungující ekonomiky, právě generace dnešních seniorů historicky hodně vytrpěla – spousta lidí se narodila v těžkých dobách korejské války a leckdo doplatil na to, že až do roku 1988 nebyl nárok na státní penzi. V kombinaci s nedostatkem pracovních příležitostí pro seniory je mnoho lidí v tomto věku ponecháno zcela bez prostředků. Není divu, že se ke zločinům uchylují jednak z nedostatku jiných možností obživy, zároveň však i z oprávněné naštvanosti na systém, který je hodil přes palubu.

Jižní Korea se v roce 2017 zařadila mezi takzvané zestárlé společnosti (aged society), a této mety dosáhla nejrychleji z rozvinutých zemí. A její stárnutí vůbec nekončí, podle odhadů by roku 2026 měla získat nechtěný status „velmi zestárlé společnosti“ (super-aged society). Tyto definice vymyslela Světová zdravotnická organizace (WHO) k označení těch národů, v nichž je více než 14 procent obyvatelstva starších 65 let – a v případě velmi zestárlé společnosti se už bavíme o neopomenutelných 21 procentech! Samozřejmě vzpomínané Japonsko je ještě o něco jinde, jelikož počet seniorů nad 65 let věku tam překročil už 27 procent…

Uplatnění seniorů a jejich důstojný život, to jsou přitom problémy, který v dohledné budoucnosti bude muset řešit většina bohatých ekonomik – včetně té naší. Neměli bychom zapomínat na to, že tyto starosti jsou mnohem blíže, než si většinou připouštíme.

Text: MS

reklama

reklama