Rakovina prsu se častěji vrací ženám s pevnějšími ňadry

Karcinom prsu je po karcinomu kůže druhým nejčastějším zhoubným nádorem u žen.
Krása, která  zabíjí
Krása, která zabíjí
Pixabay

reklama

17 % rakoviny u žen je rakovina prsu

Díky preventivním mamografickým vyšetřením lze odhalit zhoubný nádor, který postihuje zhruba 5000 žen ročně. „Za období let 199199 bylo diagnostikováno u žen 39 562 nových onemocnění prsu (u mužů 329 případů), což činí ročně asi 17 % ze všech malignit u žen. Rozložení podle věku ukazuje výskyt 4 % do 39 let, 17 % 40‐49 let, 21 % 50‐59 let, 25 % 60‐69 let a 33 % nad 70 let. V průběhu 50 let bylo v ČR ze 2 mil. nahlášených nádorů do registru 152 tis. karcinomů prsu,“  píše se v materiálech Masarykova onkologického ústavu. Rakovina, která je skutečným strašákem, se dokonce dostala i do letošních Nobelových cen. Nobelova ce za fyziologii a lékařství byla udělena za výzkum schopnosti imunitního systému napadat rakovinné buňky.

Rizikové faktory

Odpověď na otázku, proč se u žen tyto nádory objevují, se zatím nepodařilo uspokojivě odpovědět. Přesto jsou známy alespoň některé rizikové faktory, mezi které například patří: 
‐ věk nad 45 let 
‐ výskyt rakoviny prsu v rodině  
‐ předchozí léčba ionizujícím zářením na oblast prsou (např. u pacientek s maligním lymfogranulomem) 
‐ pozdní menopauza (po 50. roce života)

Rakovinná recidiva

Bohužel se karcinom prsu „rád“ vrací, a tak se vědci zaměřili na to, u kterých žen k recidivě dochází častěji. Ukazuje se, že jako jeden z faktorů je i tuhost vazivové tkáně. Kanaďan Steven A. Narod se svými kolegy z Women´s College Research Institute v Torontu se zaměřil na snímky z mamografického vyšetření, které mimo jiné odhalují hustotu tkáně, tedy i pevnost prsou. Jednalo se o snímky pacientek, kterým musel být kvůli nádoru odstraněn prs a které byly i nadále pod lékařským dohledem. Ženy byly rozděleny do tří skupin od té s nejnižší hustotou tkáně nižší než 25 %, se střední hustotou od 25 % do 50 % a s vysokou hustotou tkáně nad 50 %.

U žen s tuhou prsní tkání se v průběhu deseti let často objevovala recidiva. Pravděpodobnost propuknutí nových nádorů u nich byla  21 %. Ženy s měkkými prsy se do nemocnice s rakovinou vracely jen v 5 % případů. Rozdíl mezi skupinami byl ještě patrnější, pokud se jednalo o ženy, které v průběhu léčby nepodstoupily ozařování. U těch (neozařovaných s tuhou prsní tkání) byla pravděpodobnost výskytu objevení se metastáz 40 %, zatímco u žen s měkkými prsy se nevyskytl ani jeden takový případ,“ píše Josef Pazdera na serveru osel.cz. V praxi to znamená, že ženy s pevnými ňadry, které se mužům tolik líbí, mají větší pravděpodobnost recidivy rakoviny

Text: Topi Pigula

reklama

reklama