Jak se léčí psychické poruchy u leváků? Možná úplně špatně

Každý desátý člověk je levák, ale tahle početná skupina to rozhodně nemá jednoduché. Nejenže se musí potýkat s nedostatkem vhodných nástrojů pro své ruce, ale možná se nedočkává ani správné psychiatrické péče.
Odlišnost mozkových hemisfér je pro nás stále záhadná.
Odlišnost mozkových hemisfér je pro nás stále záhadná.
istockphoto.com

reklama

Kdybyste byli starověcí válečníci, ve které ruce byste drželi meč a ve které štít? S největší pravděpodobností byste meč vzali do své dominantní ruky, tedy do té, kterou třeba píšete; štít by tedy zbyl na druhou ruku, kterou se budete krýt. A teď si představte, že tyto bojové postoje jsou úzce spojeny s našimi nejniternějšími emocemi!

Odlišný mozek leváků

Od 70. let minulého století se začalo předpokládat, že každá z mozkových hemisfér je zodpovědná za jiné emoce. Jedno z možných rozdělení předpokládá, že v levé polovině mozku sídlí emoce spojené s aktivním přístupem ke světu – tedy třeba štěstí nebo hněv; prostě emoce, jež nás aktivizují k určitým konkrétním činnostem. Oproti tomu v pravé hemisféře jsou centra zodpovědná za naše vyhýbavé chování, například z důvodu strachu či odporu.

To by samo o sobě nebyl problém, kdyby však výzkumy, z nichž tato zjištění pocházela, nebyly prováděny téměř výhradně na pravácích. Dává to samozřejmě smysl, jelikož praváků je ve společnosti kolem 90 procent, jenže právě lateralita se výrazně podepisuje i na tom, jak je zkonstruován náš mozek. A to pro leváky může znamenat velký problém.

Psychické problémy naruby

V polovině roku 2018 totiž přišel tým vývojového psychologa Daniela Casasanta s poměrně radikálním zjištěním, že zmíněná emoční centra v mozku by mohla být u leváků převrácená – tedy o aktivní emoční odezvu by se starala pravá hemisféra a o vyhýbavé chování ta levá. Casasanto je právě autorem hypotézy o meči a štítu. Meč je aktivní zbraň, pomocí něj si podmaňujeme vnější svět – stejně jako v případě emocí vybízejících k aktivitě. Zato štítem se bráníme, reagujeme, odrážíme cizí útoky – ekvivalentně k vyhýbavému chování v emoční rovině.

Casasanto varoval, že některé způsoby léčby úzkosti či deprese mohou být pro mozek leváků vlastně škodlivé. To když se léky či elektrická stimulace koncentrují na určitou hemisféru, v případě leváků však nejspíše tu opačnou! Taková léčba nejenže nemusí mít žádný efekt, ale možná dokáže stav i zhoršit. Je to velmi ožehavé téma, které bude vyžadovat další výzkumy. V tuto chvíli však můžeme říct, že naše poznatky o mozku jsou možná postaveny na chatrnějších základech, než by se nám líbilo – a řada zdánlivě nenápadných proměnných, jako třeba kterou rukou píšeme, může nadělat neuvěřitelný zmatek.

reklama

reklama