Proč si muži neobjednávají v restauraci vegetariánské jídlo?

Vegetariánství může být spásou planety. Jenže chlapi s tím mají problém.
Co si dá muž vegetarián?
Co si dá muž vegetarián?

reklama

Muž vegetariánem?

Vegetariánské stravování získává ve světě stále větší popularitu. Proč se ale někteří muži stále zdráhají si v restauraci vybrat pokrm z vegetariánského menu?

V neděli 26. srpna tohoto roku byly na stránkách Telegraph Reporters publikovány výsledky studie vědců z univerzity v Southamptonu. Mezi britskými muži je zřejmý zvýšený zájem o zdravější vegetariánská jídla, přesto ze statistických údajů vyplývá, že řada z nich stále častěji vybírá z jídelního lístku masité pokrmy.

Pokus na lidech

Účastníky výzkumu si vědci rozdělili do tří skupin. Do první z nich zařadili muže, kteří se pro konzumaci vegetariánských jídel rozhodli na základě svého ekologického přesvědčení. Druhou skupinu tvořili sportující nebo fyzicky pracující muži, kteří hledají na bílkoviny bohatou stravu s absencí masa. Ve třetí skupině byli zařazeni muži s finančními a existenčními problémy, kteří občas využívají služby potravinových bank.

Výsledky studie financované Radou pro výzkum umění a humanitních věd (Arts and Humanities Research Council) byly prezentovány koncem srpna na Výroční konferenci Královské geografické společnosti.

Jak si vypěstovat vlastní zeleninu?
Autor: istock.com Jak si vypěstovat vlastní zeleninu?

Dr. Emma Roe uvedla: „Výzkum prokázal, že mnozí muži mají potřebu jíst méně masa, ale obávají se společenské izolace a veřejného zpochybnění své volby,“ a dodává, „při výběru jídla z jídelního lístku v restauraci pak nakonec dají přednost masitému pokrmu. Z výzkumu také vyplývá, že muži, kteří se konzumaci masa vyhýbají z osobních pohnutek nebo ze zdravotních důvodů, mají obavu navštívit restauraci ve strachu, že se jim dostane společenského ponížení a sociální izolace.“ Toto tvrzení potvrzují i zjištění dr. Paula Hurlyho, který pracoval se skupinou mužů, jimž lékaři doporučili výrazně snížit příjem živočišných bílkovin.

Muž – vegetarián – zbabělec?

Dr. Emma Roe také konstatuje: „Muži mají zájem konzumovat méně masa, ale k této volbě vyžadují ´společenské schválení´, aby se necítili méněcenní a společensky izolovaní.“ Dr. Paul Hurly k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, že do budoucna bude s ohledem na nedostatek potravin potřeba snížit celosvětovou spotřebu masa, zdá se, že se postupně změní ve společnosti hluboce zakořeněný a odmítavý postoj k vegetariánství. Muži tak snad postupně přestanou mít obavu objednat si v restauraci vegetariánské jídlo.

Text: David Hainall

reklama

reklama