Pražská zoo oznámila, jaká zvířata jsou její budoucnost! Můžete se těšit na pandy velké i ďábly medvědovité!

Pražská zoo byla už několikrát zařazena do top deseti zoologických zaherad světa. A pokud vyjdou její další plány, mohla by jít ještě nahoru!
Panda obědvající
Panda obědvající
Thinkstock
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek na svém Facebooku dnes oznámil, jak vypadá budoucnost jemu svěžené zoo. A zdá se, že vypadá zářivě:

Rada hlavního města Prahy dnes schválila dvě usnesení, která jsou zásadní pro rozvoj Zoo Praha.

První z nich se týká areálu australské zvířeny, který by měl vzniknout v prozatím nevyužitém území mezi nově budovaným Rákosovým pavilonem a Rezervací Bororo. Bezprostředním impulsem k přípravě tohoto areálu je skutečnost, že vybrané evropské zoo budou mít v následujícím období možnost získat charismatické a současně mimořádně ohrožené ďábly medvědovité, tzv. tasmánské čerty. Ti by se také měli stát středobodem zamýšleného areálu australské zvířeny v Zoo Praha. Kromě nich bude tento areál zahrnovat i průchozí voliéru s australským vodním ptactvem, průchozí výběh s několika druhy klokanů a rovněž prostor pro skalní klokany žlutonohé. Celkové náklady jsou odhadovány na 35 milionů Kč, z nichž 1,5 milionu bude čerpáno ještě letos. Otevření se předpokládá v roce 2018.

Druhé usnesení umožňuje Zoo Praha ještě v letošním roce připravit a vyhlásit architektonické soutěže na nový prostor pro lední medvědy a na pavilon pand velkých. Tyto záměry vycházejí z nutnosti nahradit stávající „medvědinec“, který pochází z 30. let a přes dílčí rekonstrukce je již zcela nevyhovující. Bez výstavby nového prostoru ledních medvědů by se Zoo Praha musela svého úspěšného a tradičního chovu tohoto druhu vzdát. Nový prostor pro lední medvědy by měl vzniknout na opačném konci zoo, v prostoru u tzv. Bosny, a celkové náklady na jeho vybudování se budou pohybovat kolem 150 milionů Kč. V prostoru, kde se nyní nachází „medvědinec“ a na pozemcích nad ním, by pak měl být vybudován pavilon pro pandy velké a rovněž restaurace. V souvislosti s pandami je nutné podotknout, že jde o prestižní a mimořádně atraktivní zvíře, které je navíc symbolem toho, co je pro Zoo Praha zásadní, totiž ochrany ohrožených druhů. Ze stejných důvodů si pandy velké zapůjčily zoologické zahrady ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Španělsku, Rakousku anebo na Tchaj-wanu a usilují o ně zoo například v Německu nebo v Dánsku. Zoo Praha bude v klubu těch nejlepších zoologických zahrad světa. Předpokládané náklady na pavilon pand a restauraci, které zahrnou i demolici „medvědince“ a terénní úpravy, by měly činit 200 milionů Kč.

Je pro nás povzbuzující a závazné, že zřizovatel Zoo Praha, jímž je hlavní město Praha, přistupuje k jejímu dalšímu rozvoji s takovou vstřícností a velkorysostí.

Jediné další téma, které by mělo návštěvníky zajímat, jsou gorily a jejich již dlouhá léta slibovaný pavilon - o tom se tu nic nepíše. SItuace je taková, že zoo by o něj stála, ale je problém se stavebním povolením...

Reklama
Reklama