Praha na veletrhu čisté mobility e-SALON

Ve dnech 15. až 18. listopadu se v pražských Letňanech na výstavišti PVA EXPO koná veletrh čisté mobility e-SALON.
Virtualizace Prahy
Virtualizace Prahy
archiv
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Jedním z partnerů akce je také hlavní město Praha, které představí svůj koncept chytrého města Smart Prague 2030. Projekty počítají s moderními technologiemi pro udržitelnou dopravu, elektromobily, chytrými lavičkami, senzorickou sítí veřejného osvětlení i virtualizací celé Prahy.

Hlavní město Praha se problematice čisté mobility věnuje prostřednictvím městské společnosti Operator ICT, a. s. Lidé si díky programu sdílení elektromobilů mohou půjčit 15 elektrických vozů Volkswagen Golf. Do projektu je kromě provozovatele carsharingu zapojena také Pražská energetika a dva vozy budou přímo součástí letňanské expozice o velikosti 150 m2.

Na veletrhu e-SALON bude široké veřejnosti představena datová platforma Golemio, umožňující vytváření prediktivních modelů a poskytování nezbytných informací k efektivnímu propojení městských aplikací, dat i práce s velkými objemy dat. K vidění bude projekt virtualizace Prahy a 3D datový model, který umožňuje práci s prostorovými daty v rozšířené realitě. V kontextu Smart Prague se jedná o klíčový prvek, který přináší integrovaný pohled na území, zpřehledňuje práci s komplexními datovými vstupy a umožňuje rozhodovat na základě přehledně zpracovaných dat. Rovněž lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. Novinkou je také mobilní aplikace PID Lítačka, která vyhledá nejlevnější a nejkratší jednorázové jízdné s platností až 3 dny a umožní koupit jízdenku přímo v mobilu prostřednictvím bankovní karty. Takto zakoupená jízdenka navíc platí oproti dosavadním SMS jízdenkám v celé oblasti Pražské integrované dopravy, včetně vlakových spojů.

Reklama
Reklama