Pradávné africké vraždění – lidé jsou pořád stejní

Na březích jezera Turkana byl nalezen důkaz, že vražda není lidem cizí.
Vražda je stará jako lidstvo samo
Vražda je stará jako lidstvo samo
pixabay.com

reklama

Hromadné zabíjení lidských skupin se táhne skrz lidskou historii a žádná „kultura“ s tím nic neudělá. Ani člověk moderního věku, jak ukazují plynové komory v Osvětimi či hromadné hroby tisíců lidí v Katyni a Srebredici.

Existuje Rousseauův „ušlechtilý divoch“?

Podle některých filosofů včetně Jeana J. Rousseaua, existuje jakýsi ideál divocha žijícího v míru s přírodou i člověkem. Podle něj jsou lidské neřesti a jiné neduhy produktem společnosti a „ušlechtilý divoch“, přirozeně nevinný, spokojený ve „spánku rozumu“ a soucítící se svými bližními, je pokažen až vzděláním a dalšími vlivy společnosti. Pokud takový existoval, tak nežil zhruba před 10 000 lety (tedy v době, kdy u nás končila doba ledová) na březích východafrického jezera Turkana.

Archeologové pracující v této oblasti před časem narazili na jasné stopy genocidního chování mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Nalezli totiž 27 koster, z toho 6 dětských, z nichž některé nesly jasné stopy násilné smrti. Několikerá fraktura lebky se nepřihodí „jen tak“. Když se k tomu připočtou zlomeniny paží a kostí na nohách, tak je jasno. Posledním důkazem o vraždění budiž zranění dokládající použití šípů. Nejednalo se o nález hrobu v tradičním slova smyslu. Těla byla spíše naházena do zátoky.

Vražda a genocida - boj o jídlo

Tento nález poněkud vyvrací možné úvahy o mírumilovnosti předků. Naopak je jasným důkazem, že konkurence o potravní zdroje (to zejména) a možné o sexuální (to méně), byly vždy velmi krvavé. Tento nález je zároveň nejstarším důkazem o meziskupinovém násilí člověka. 

Dnešní obyvatelé břehů jezera Turkana
Autor: Rainier5 Dnešní obyvatelé břehů jezera Turkana

Marta Mirazon Lahr z Cambridge University věří, že lidé jsou vždy připraveni bojovat za to, co chtějí, a že formování jednotlivých skupin vede k rozdělení kultur, čímž se ospravedlňuje válčení. Tyto předpoklady pro válku "existují již dlouho," říká, "nezávisle na vývoji zemědělství, materiálního bohatství, civilizacích a společenských hierarchiích," cituje její slova americký časopis Archaeology.

Turkana, dříve nazývané Rudolfovo jezero je bezodtoké mírně slané jezero v Keni, ale jeho severní část zasahuje do Etiopie. Nachází se v tektonické propadlině. Má rozlohu 8 500 km². Je 220 km dlouhé a maximálně 50 km široké. Dosahuje maximální hloubky 73 m. Po dlouhá léta je tato oblast oblíbená mezi paleontology pátrajících předcích našeho rodu. Není bez zajímavosti, že v roce 1888 ho pro Evropu objevil maďarský cestovatele S. Telekim a jeho rakouský protějšek L. von Höhnel.

Text: Topi Pigula

reklama

reklama