Politici ohrožují vědecké poznání i naši budoucnost

Podle vědců se ubíráme špatným směrem. A může za to politická garnitura.
Postačí potřesení rukou, nebo je potřeba politika kontrolovat?
Postačí potřesení rukou, nebo je potřeba politika kontrolovat?
pixabay.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Politici ohrožují vědu

Současný politický vývoj může podle evropských rektorů ohrozit vzdělávání a vědeckou práci. Na dvoudenní mezinárodní konferenci v Praze proto podepsali zástupci desítek univerzit společnou Pražskou výzvu, v níž žádají evropské lídry, aby Evropa zůstala otevřeným prostorem. Oznámil to dnes mluvčí pražské Univerzity Karlovy Václav Hájek. Konference, které se zúčastnilo více než 120 zástupců evropských vzdělávacích institucí, se konala ke 100. výročí vzniku Československa.

"Jakožto organizace sdružující evropské univerzity chceme vyjádřit své znepokojení nad současným politickým vývojem a diskuzemi, jež mohou potenciálně vyústit v rozdělení stávajícího evropského prostoru pro vzdělávání, výzkum a inovace, a s ním souvisejících dotačních programů Evropské unie," píše se ve výzvě univerzit.

Pražská výzva

Signatáři Pražské výzvy uvádějí, že musí být zachována možnost přeshraniční a mezinárodní spolupráce, především volný pohyb studentů a akademických pracovníků. Politiky také vyzývají, aby podpořili program výměny studentů Erasmus a budoucí program Horizon Europe, jehož cílem je navýšení rozpočtu EU na vědu a výzkum.

Současná společnost podle rektora Univerzity Karlovy a předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy čelí zvyšující se netoleranci a růstu vlivu populistů, kteří nabízejí rychlá a jednoduchá řešení složitých problémů. Univerzity by proto podle něj měly stejně jako v minulosti chránit principy demokracie, humanismu a vědění. "Jak toho dosáhnout? Musíme přijmout zodpovědnost za rozvoj naší Alma Mater, naší akademické obce a současné společnosti," řekl na konferenci Zima.

"Je klíčovým úkolem každé univerzity, aktivně jednat a vystupovat proti škodlivým prvkům podporujícím erozi hodnot jako lidství, zodpovědnost, solidarita, spravedlnost, respekt, nezávislosti či svoboda," uvedl další z řečníků, rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta.

Pražskou výzvu podepsal rektor Univerzity Karlovy a představitelé univerzitních asociací Coimbra Group, Europaeum, LERU a UNICA. Coimbra Group sdružuje 39 evropských univerzit a UNICA zhruba padesátku univerzit sídlících v hlavních městech evropských zemí. Členy univerzitní aliance Europaeum je deset škol včetně Univerzity Karlovy, britské Oxfordské univerzity nebo pařížské Sorbonny. LERU spojuje zhruba dvě desítky univerzit zaměřených na výzkum.

Reklama
Reklama