Pokoušíte se přestat kouřit s e-cigaretou? Zbytečná námaha, zjistila studie

Podle závěru je vapování, tedy kouření e-cigaret, sice levnější, ale nikoliv efektivní varianta pro odnaučení kouření klasických cigaret.
Chvíle pohody u doutníku
Chvíle pohody u doutníku
pixabay.com

reklama

Kouření cigaret

Nemá smysl zas a znova připomínat fakt, že kouření je vysoce návykové a zdraví škodlivé. Nejde přitom ani tak o samotný nikotin, nýbrž proces spalování, který kouření zahrnuje. Každá vykouřená cigareta totiž obsahuje tisíce chemikálií, přičemž zhruba o více než dvaceti z nich se ví, že prokazatelně způsobují rakovinu, onemocnění srdce a plic. Mezi karcinogenními látkami se nachází kupříkladu kyanovodík, metanol, formaldehyd, arzen, amoniak či olovo. Mnoho kuřáků před několika lety zaplesalo, když se na trhu objevily tzv. elektronické cigarety. Ty se na rozdíl od těch tradičních liší zejména formou inhalace nikotinu nebo aromatizujících látek.

E-cigareta

Během procesu uvnitř e-cigarety nedochází ke spalování, tudíž její uživatel nekouří, nýbrž inhaluje vodní páru. „Kouření“ elektronických cigaret se říká vapování (též vaping). Mnoho klasických kuřáků se tedy přesouvá k e-cigaretám, o kterých hovoří jako o zdravější a levnější formě kouření. Mezi neméně častými důvody je také snaha pomocí vapování úplně skoncovat s kouřením klasických cigaret. Zdali je takové snažení ku prospěchu věci, odpověděli vědci z Georgia State University, kteří svoji studii zveřejnili v časopise PLOSE One.

Levnější, ale neefektivní alternativa

Do výzkumu bylo zapojeno 858 dobrovolníků, z nichž většina kouřila klasické cigarety. Zhruba 30 % zúčastněných pak klasické kouření kombinovalo ještě s vapováním. O rok později analýza dospěla k závěru, že 90 % z této skupiny stále kouří, zatímco tradičních kuřáků (co nekouřili e-cigarety) skoncovalo se svým zlozvykem dvakrát tolik. „Duální“ kuřáci navíc i po uplynutí jednoho roku kouřili stejné množství cigaret. „Naše studie neodhalila žádné důkazy o tom, že by e-cigarety pomohly kuřákům přestat kouřit,“ uvedl jeden z autorů výzkumu Scott Weaver. Zároveň poukázal na skutečnost, že tyto produkty neplní svůj slib, kvůli kterému si e-cigarety většina kuřáků paradoxně kupuje. Podle odborníků totiž elektronické cigarety nedokážou dostatečně potlačit chuť na tu klasickou.

Mnozí uživatelé mají také tendenci dávkovat srovnatelnou úroveň nikotinu jako při konvenčním kouření, což jim ale dřívější e-cigarety neumožňovaly. Studie totiž probíhala mezi lety 2015–2016. Současné vapovací nástroje ale už dokážou nabídnout vyšší dávky nikotinu, které chuť na cigaretu mohou efektivněji zažehnat. Weaver tak užívání elektronických cigaret zcela neodsuzuje, neboť je zapotřebí provádět další výzkumy. Možné řešení vidí zejména v tržní regulaci a změně marketingu. Mezi lidmi totiž není stále jasno, zda jsou e-cigarety méně škodlivé než ty klasické. Ostatně, zcela jasno koneckonců nemají ani odborné kruhy, které se na dané téma pravidelně přou. Elektronické cigarety ale jednoznačně obsahují menší množství škodlivin než jejich tradiční verze, což je významné plus.

Američané přestávají kouřit

Podle zprávy Národních akademií věd, inženýrství a medicíny (NIH) jsou současné důkazy o tom, zda e-cigarety pomáhají v odvykání kouření, dosti omezené. Jejich zprávy upozorňují na skutečnost, že počet kuřáků se ve Spojených státech během čtyř let výrazně snížil. Podle všeho má na takovém úspěchu mimo navýšení daní a kampaní proti kouření podíl právě vzrůstající prodej e-cigaret. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se tato míra z původních 20,6 % kuřáků v roce 2009 snížila na 13,9 % v roce 2017.

Text: Petr Smejkal

reklama

reklama