Pití kávy snižuje riziko rakoviny jater o polovinu. Se střevy a žaludkem vám však nepomůže

Milovníci opěvovaného černého nápoje si mohou svorně říct: Na zdraví! Zdá se totiž, že má káva řadu blahodárných účinků pro naše těla.
Jak se zdá, pití kávy zdraví neškodí, ba naopak!
Jak se zdá, pití kávy zdraví neškodí, ba naopak!
istockphoto.com

reklama

Je káva pro lidské zdraví prospěšná či nikoliv? Poslední várka studií naznačuje, že holdování kávě může prospívat játrům. Před jasnějšími závěry je však třeba být na pozoru, nikoliv nadarmo byla totiž dříve káva spíše v nemilosti!

Černé zlato

Popíjení kávy patří mezi oblíbené kratochvíle nemalé části společnosti. Platí to tím víc, čím intenzivnější je poptávka po brzkém vstávání a vysokém pracovním nasazení. Jakou cenu ale za tento návyk platíme? Zatímco v minulosti řada studií upozorňovala na možný negativní vliv kávy na lidské zdraví, v poslední době se karta obrací.

Zdá se stále výrazněji, že káva našemu zdraví spíše prospívá. Nejnověji to ilustruje práce z dílny severoirské Queen's University, která byla představena na britské konferenci Národního institutu pro výzkum rakoviny v Glasgowě a otištěna v British Journal of Cancer.

Výzkumníci totiž odhalili, že pijáci kávy mají podstatně snížené riziko rozvoje karcinomu jater! Studie k tomu došla statistickou metodou na rozsáhlém vzorku 471 779 lidí podle dat sesbíraných pro databázi UK Biobank. Jde o jednu z největších prací podobného druhu vůbec a její výsledky vyznívají pro milovníky černého nápoje veskrze pozitivně. Ve srovnání s nepijáky kávy je riziko nejběžnější formy rakoviny jater u kávomilců až o 50 procent nižší.

U podobných statistických studií je obvykle problém v tom, že korelace nemusí nutně odhalovat skutečný důvod sníženého rizika. Zjednodušeně řečeno je možné, že pijani kávy jenom častěji páchají jiné zdraví prospěšné návyky, které pouhé srovnání dat neodhalí. To by mohlo platit i tentokrát – statistiky ukázaly, že lidé pijící kávu mají oproti kávovým abstinentům typicky o něco vyšší vzdělání a bydlí v bohatších oblastech. Což svádí k předpokladu, že mohou mít i jiné zdraví prospěšné návyky, které výslednou statistiku výrazně mění.

Jenže tak snadné to v tomto případě možná nebude – úplně stejné statistiky totiž odhalily u pijáků kávy také podezřele častější zlozvyky. Pijáci kávy jsou častěji rovněž kuřáci a – což je podstatnější – také více holdují alkoholu. Rovněž mají vyšší hladinu cholesterolu. Méně často však trpěli na cukrovku, cirhózu či vředová onemocnění. Je tedy káva skutečně tak výrazně zdraví prospěšná? A proč starší studie před černým mokem tak často varovaly?

Zázračná káva?

Několik studií v posledních letech naznačovalo potenciálně prospěšný vliv kávy na funkci jater. Například výzkum publikovaný v Journal of Hepatology v roce 2017 na 2500 pacientech odhalil, že popíjení dvou až tří šálků čaje či kávy může snižovat míru poškození jater u pacientů s jejich zhoršenou funkcí.

Cosi podobného odhalily i starší britské práce, na něž nyní navázala studie nejnovější. Nutno však ještě jednou podtrhnout, že zatím žádné práce nehledaly (a ani u tak velkého vzorku najít nemohly) kauzální spojení. Existuje sice hypotéza, podle níž by káva a čaje mohly statisticky významněji chránit játra díky svým antioxidačním vlastnostem. Na její potvrzení, či vyvrácení si ale v budoucnu budou muset posvítit další studie.

Stále tedy platí i možnost, že káva samotná není zázračným nápojem, ale její konzumenti častěji provádějí jiné zdraví prospěšné úkony, které statistika nebrala v potaz. Tímto směrem ukazuje i zjištění týkající se jiných nádorových onemocnění. Vědci totiž v nejnovější studii statisticky zkoumali nejen rakovinu jater, ale i karcinom střev a žaludku. A na jejich snížení káva neměla žádný vliv. Vzhledem k častějšímu výskytu kouření se navíc zdá, že pijáci kávy mají i podstatně vyšší riziko rakoviny plic a dalších onemocnění.

Rovněž platí, že ani káva (anebo čaj) nechrání před rakovinou jater stoprocentně. Popíjení dvou až tří šálků denně vám sice může snížit riziko karcinomu jater, ale nemělo by sloužit jako výmluva pro večeři sestávající se z láhve tvrdého alkoholu. V neposlední řadě platí, že káva je sama o sobě poněkud nevhodná pro některé typy onemocnění. Takže pokud máte vysoký krevní tlak, preventivní účinky kávy na vaše zdraví nejspíše nebudou mít příliš prospěšný vliv.

Vykoupení černého moku

Vzdor varováním před absolutními závěry se však káva momentálně nachází v podstatně pozitivnějším světle, než tomu bývalo dříve. Starší omyly lékařské vědy ale nejlépe ilustrují, proč je třeba vyvarovat se předčasných závěrů. Káva byla totiž donedávna považována za rizikový nápoj právě kvůli dalším, dříve ignorovaným či hůře odhaleným rizikovým faktorům.

Patří sem zejména hektičtější životní styl, častější konzumace alkoholu a kouření cigaret. Zjednodušeně řečeno, pokud nebyly další rizikové faktory brány v potaz, ze statistik se zdálo, že pijáci kávy mají mnohem horší zdraví. Do statistik se však promítlo pouze častější kouření a popíjení alkoholu. Káva samotná v tom byla spíše nevinně.

Teprve kompenzace rizik a dostatečný sběr dat tak stojí za vykoupením černého moku. Ale až další studie ukážou, zdali je káva skutečně tak prospěšná, jak se momentálně zdá být – naději přitom vzbuzuje možnost, že odhalení potenciálního kauzálního spojení kávy se zdravím jater může ukázat mechanismus, který by mohl být využit pro tvorbu léků na nemocná játra. Hypotetické benefity kávy by tak mohly, snad i v nějaké zesílené podobě, být časem dostupné nejenom těm, kteří holdují tomuto černému zlatu!

Text: Ladislav Loukota

reklama

reklama