Pavouci mizí z České republiky. Přijdeme o ně úplně?!

V Česku kvůli zarůstání krajiny a výstavbě ubývá druhů pavouků – a je to moc špatná zpráva hlavně pro lidi...
Bizarní pavouci rodu Gasteracantha
Bizarní pavouci rodu Gasteracantha
J.Hodecek

reklama

Víc než polovina druhů pavouků v Česku je ohrožena a tři procenta druhů už na území státu vyhynula. Vyplývá to ze studie, kterou čeští vědci v těchto dnech zveřejnili v časopise Biologia. Ohrožené a mizející druhy pavouků se podle vědců často vyskytovaly v místech zasažených změnou způsobu obhospodařování krajiny a postupující výstavbou. O výsledcích studie dnes informoval její hlavní autor Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

Z dosud známých 879 druhů pavouků v Česku podle studie vymřelo 27 druhů a 92 druhů, tedy zhruba desetina, je blízko vyhynutí. Dalších 391 druhů pavouků patří mezi ohrožené a mizející.

Kdo za to může? Odpověď asi tušíte...

Podle Řezáče příčinou snižování druhové rozmanitosti pavouků překvapivě není úbytek přírody nedotčené lidskou činností, ale naopak zarůstání krajiny poté, co v ní člověk přestal hospodařit. "S blahobytem společnosti vytlačilo na pracovní sílu méně náročné intenzivní zemědělství tradiční extenzivní zemědělství. Druhově bohaté louky přestaly být koseny a pastviny spásány. V důsledku toho krajina zarůstá druhově chudou nevzhlednou džunglí dřevin a agresivních druhů bylin," uvedl vědec. Zarůstání krajiny má přitom podle Řezáče podporu také v nadměrném používání hnojiv, která jsou do okolí splachována z polí.

 

Druhovou rozmanitost přírody mohou podle Řezáče vedle státu v chráněných územích pomoci podpořit také třeba obecní zastupitelstva a "osvícení" majitelé pozemků. "Na mnoha místech se v Česku silně angažuje občanský sektor, vznikají lokální sdružení, která si potenciálně cenná území pronajímají a zajišťují obnovu mozaikovité lesostepní krajiny s pestrou nabídkou stanovišť pro nejrůznější druhy organismů, tak jako je tomu například na území Týnčanského krasu nedaleko Sedlčan," podotkl spoluautor studie Petr Heneberg ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nový Červený seznam pavouků ohrožených vyhynutím anebo už vymřelých na území České republiky zoologové sestavili na základě své práce v terénu a využili také statistické zpracování 134 000 záznamů o výskytu pavouků v Česku. Spolu s Řezáčem a Henebergem se na studii podíleli emeritní pracovník Národního muzea Antonín Kůrka a Vlastimil Růžička z Entomologického ústavu Akademie věd ČR.

ČTK

reklama

reklama