Orgasmus a taneční trans jsou skoro stejné – a mají asi i stejný původ, popsali vědci

Kolem orgasmu se toho napsalo už spoustu, známe již jeho příčiny, následky, projevy biologické, chemické i neurologické. Ale jen málo vědců se zatím zamyslelo nad tím, proč právě orgasmus nám dělá tak dobře.
Zpomal, miláčku!
Zpomal, miláčku!
thinkstock.com

reklama

Sex je zdrojem změněného stavu vědomí,“ popisuje Adam Safron, neurovědec z Nortwestern University. Všechno důležité se během sexu děje v mozku: funguje jako centrum uspokojení a říká nám, co je příjemné a co už ne.

Podle Safrona má orgasmus zásadní schopnost – zablokuje všechny ostatní signály z těla a umožní nám soustředit se jen na jediný vjem. Nervy v pohlavních orgánech komunikují přímo s mozkem; vysílají mu rozličné druhy informací, založené na tom, jaký orgán je stimulován. Vše pak nakonec vyhodnocuje mozkové „centrum odměn“. Pozná, jestli je stimulace dostatečná, aby si mozek zasloužil odměnu ve formě orgasmu.

Vědci měří intenzitu orgasmu

Když tento okamžik přichází, zaplavuje mozek neurochemickými signály, které působí na různé mozkové oblasti a bombardují je informacemi. Ty následně vyvolávají u orgasmus prožívajícího člověka pocity silných emocí – například oddanosti a lásky. Síla uspokojení i těchto emocí je přímo úměrná tomu, kolik těchto chemikálií se do různých center dostane. Vědci díky tomu jsou schopní měřit intenzitu orgasmu a z toho vyhodnocovat další fakta o tomto pozoruhodném mechanismu.

A právě toho využili Safron a jeho tým, aby vytvořili model, který analyzuje, jak rytmická stimulace ovlivňuje vznik orgasmu. Popsali to ve studii, která vyšla v časopise Socioaffective Neuroscience & Psychology. Prokázali v ní, že pokud se určité nervy stimulují jistou rychlostí, nabuzuje to okolní neurony.

Pokud taková stimulace trvá dostatečně dlouho, synchronizuje se mozek, díky čemuž je mnohem vnímavější než kdy jindy. A současně je tato pozornost koncentrována maximálně do jednoho místa. Výsledkem je trans, stav změněného vědomí. „Rytmus a jeho opakování jsou primárním mechanismem, který překonává hranici, jež dělí vzrušení od orgasmu,“ popisuje Safron.

Rytmické pohyby... nejde o milování, ale o tanec

Vědci odhalili, že velmi podobné mechanismy fungují také u hudby a tance – také u nich se mění vnímání světa, pokud je dosaženo dostatečného opakování stahování svalů způsobeného rytmickými pohyby. Podle neurologů jde o evoluční adaptaci, kdy naši předkové dokazovali tancem, že jsou schopní i podobných rytmických opakování při koitu. Tanec tedy zjevně fungoval jako test na budoucí partnery: nejen to, že fyzicky zvládnou tanec dostatečně dlouho, ale také, že jsou schopní změny vědomí – to mohlo naznačovat, že jsou plodnější.

Podle Safrona existuje celá řada důkazů, že mezi oběma mechanismy je úzké propojení. Už jen to, jak univerzální a nadčasový je tanec při vyhledávání sexuálních partnerů, je náznakem. „Až do vzniku této studie jsme věděli, proč je orgasmus důležitý a jak funguje po chemické a biologické stránce – ale vůbec jsme netušili, čím to, že je to tak výjimečný a příjemný pocit,“ dodávají autoři studie v jejím závěru.

Text: MK

reklama

reklama