Nový přírůstek v českých rybnících – sumeček černý

Chov kapra občas přinese naprosto nečekané překvapení. Se zahraničními násadami kaprů se do jihočeských rybníků dostal exotický přistěhovalec. A vypadá to, že se usídlil natrvalo.
Sumeček černý (Ameiurus melas) nový obyvatel našich rybníků
Sumeček černý (Ameiurus melas) nový obyvatel našich rybníků
Duane raver
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zahraniční dovoz zvířat a jejich vypouštění s sebou vždycky nese jistá rizika. To platí i v případě vypouštění ryb, kdy na první pohled uzavřený ekosystém, jakým se může zdát rybník, tato rizika umenšuje. Ale jde jen o první a navíc nesprávný pohled.

Úniky z chovných násad

Když se v roce 2003 přivezly násady živých kaprů z Chorvatska, ve hře bylo genetické "oživení" populace v některých jihočeských rybnících. Jenže spolu s nimi přicestoval do České republiky i sumeček černý (Ameiurus melas). Jak ukázaly povodně, stačí přívalový déšť a mnohý z rybníků upouští jak se dá, takže malé rybky můžou proplout (a jak se ukázalo, tak proplouvají) a dostávají se do volných toků pod rybníkem.

"Tento druh se vyskytuje v některých rybnících v okolí Lomnice nad Lužnicí v jižních Čechách. Sumeček černý byl dovezen nechtěně jako příměs s násadami kapra z Chorvatska v roce 2003. Na podzim 2005 byl zjištěn výskyt adultních jedinců a rovněž i tohoroční plůdek, což svědčí o tom, že v některých rybnících již proběhla přirozená reprodukce. Voda ze soustav rybníků je vypouštěna do řeky Lužnice, takže nelze vyloučit další šíření tohoto druhu i v přírodních biotopech uvedeného toku. Sumeček černý je v podmínkách Slovenska hodnocen jako nepůvodní invazivní druh. Výskyt tohoto druhu v rybnících v jižních Čechách potvrzuje, že přesuny násad zejména kapra, případně i dalších druhů, představují reálné riziko nechtěných introdukcí nepůvodních druhů a významný způsob jejich dalšího šíření," píší Hartvich, P. a Lusk, Stanislav z Ústavu biologie obratlovců.

Co je to za imigranta?

Ministerstvo přírodních zdrojů amerického státu Minnesota udává, že sumeček černý dává přednost mělkým jezerům a pomalu se pohybujícím proudům a vyhovuje mu měkké dno. Tento druh nepatří mezi velké ryby, minessotské ministerstvo udává rekordní úlovek zhruba 1,5 kg. To v praxi může znamenat, že půjde v našich vodách o rybku, kterou si mohou rybáři vyhlédnout jako návnadovou. Málokdo ví, že tato ryba má chuťové buňky rozmístěné po celém těle. Tento zajímavý mechanismus jí zřejmě pomáhá vyhledávat potravu ve zvířeném bahně a kalné vodě. Vypadá to, že je toho ještě mnoho, co o rybách v našich vodách nevíme. Takže až se na prutu zaleskne podivně malý sumeček, můžete mít na prutu nového obyvatele jihočeských rybníků, který má svůj původní domov řekách a jezerech Severní Ameriky.

Text: Topi Pigula

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama