Nový přírůstek v českých rybnících – sumeček černý

Chov kapra občas přinese naprosto nečekané překvapení. Se zahraničními násadami kaprů se do jihočeských rybníků dostal exotický přistěhovalec. A vypadá to, že se usídlil natrvalo.
Sumeček černý (Ameiurus melas) nový obyvatel našich rybníků
Sumeček černý (Ameiurus melas) nový obyvatel našich rybníků
Duane raver

Zahraniční dovoz zvířat a jejich vypouštění s sebou vždycky nese jistá rizika. To platí i v případě vypouštění ryb, kdy na první pohled uzavřený ekosystém, jakým se může zdát rybník, tato rizika umenšuje. Ale jde jen o první a navíc nesprávný pohled.

Úniky z chovných násad

Když se v roce 2003 přivezly násady živých kaprů z Chorvatska, ve hře bylo genetické "oživení" populace v některých jihočeských rybnících. Jenže spolu s nimi přicestoval do České republiky i sumeček černý (Ameiurus melas). Jak ukázaly povodně, stačí přívalový déšť a mnohý z rybníků upouští jak se dá, takže malé rybky můžou proplout (a jak se ukázalo, tak proplouvají) a dostávají se do volných toků pod rybníkem.

"Tento druh se vyskytuje v některých rybnících v okolí Lomnice nad Lužnicí v jižních Čechách. Sumeček černý byl dovezen nechtěně jako příměs s násadami kapra z Chorvatska v roce 2003. Na podzim 2005 byl zjištěn výskyt adultních jedinců a rovněž i tohoroční plůdek, což svědčí o tom, že v některých rybnících již proběhla přirozená reprodukce. Voda ze soustav rybníků je vypouštěna do řeky Lužnice, takže nelze vyloučit další šíření tohoto druhu i v přírodních biotopech uvedeného toku. Sumeček černý je v podmínkách Slovenska hodnocen jako nepůvodní invazivní druh. Výskyt tohoto druhu v rybnících v jižních Čechách potvrzuje, že přesuny násad zejména kapra, případně i dalších druhů, představují reálné riziko nechtěných introdukcí nepůvodních druhů a významný způsob jejich dalšího šíření," píší Hartvich, P. a Lusk, Stanislav z Ústavu biologie obratlovců.

Co je to za imigranta?

Ministerstvo přírodních zdrojů amerického státu Minnesota udává, že sumeček černý dává přednost mělkým jezerům a pomalu se pohybujícím proudům a vyhovuje mu měkké dno. Tento druh nepatří mezi velké ryby, minessotské ministerstvo udává rekordní úlovek zhruba 1,5 kg. To v praxi může znamenat, že půjde v našich vodách o rybku, kterou si mohou rybáři vyhlédnout jako návnadovou. Málokdo ví, že tato ryba má chuťové buňky rozmístěné po celém těle. Tento zajímavý mechanismus jí zřejmě pomáhá vyhledávat potravu ve zvířeném bahně a kalné vodě. Vypadá to, že je toho ještě mnoho, co o rybách v našich vodách nevíme. Takže až se na prutu zaleskne podivně malý sumeček, můžete mít na prutu nového obyvatele jihočeských rybníků, který má svůj původní domov řekách a jezerech Severní Ameriky.

Text: Topi Pigula

reklama