Nechcete dostat infarkt? Ožeňte se

Manželství snižuje riziko infarktu. Jak to?
Manželství kontra infarkt
Manželství kontra infarkt
archiv a pixabay.com

reklama

Manželství je srdeční záležitost

„Starej se, ať nezůstaneš na stáří sám,“ zní rada maminky autora těchto řádků. Stáří a samota jde ruku v ruce s depresemi a sebevraždami, jichž intenzita sílí v době Vánoc, tedy v době, kdy se celý euroatlantický svět dostává do extrémně silné mediální masírky o tom, jak má být rodina pohromadě a šťastná. Přestože existuje obrovské množství vtipů a bonmotů, které instituci manželství zevšeobecňují či zlehčují, podíváme-li se na tvrdá data, dojdeme k zajímavým závěrům. 

Metastudie

Metastudie, laicky řečeno, shrnuje a zkoumá výstupy studií na podobné či stejné téma, a analyzuje výsledky. To v praxi znamená, že sečte-li se počet lidí, kteří se v rámci různých studií podíleli na výzkumu (například poskytli svá data o nějakém typu léčby), pracuje se v metastudii s úctyhodným počtem souborů dat. V konkrétním případě metastudie týkající se vlivu manželství na kardiovaskulární choroby pracovali vědci s daty od  2 milionů lidí z celkem 34 studií, které proběhly v období 1963–2015. Co se ukázalo? Že lidé žijící osamoceně, ať už proto, že ovdověli, rozvedli se, nebo zkrátka ještě nenašli toho pravého, měli oproti v manželství žijícím jedincům riziko kardiovaskulárních chorob o 42 % vyšší, a dokonce o 55,% vyšší pravděpodobnost úmrtí na mrtvici. Jak je to možné? Na první pohled to vypadá, jako by život v manželství přinášel méně stresu a obecně kvalitnější životní styl. Ovšem slovní spojení „vypadá to“ neodpovídá vědeckému, přesně měřitelnému pohledu na problém.  

Souvislost je jasná, příčina neznámá

Sami autoři studie přiznávají, že odhalili pouze souvislost, nikoli příčinu, tedy jasnou odpověď na otázku „Proč je život v manželství z hlediska výskytu kardiovaskulárních chorob bezpečnější?“ neposkytli. V úvahu připadá celá řada důvodů: od toho, že pokud se dostaví infarkt v manželském páru, jeden z dvojice je schopný okamžitě zavolat pomoc, životní úroveň včetně finanční situace je jiná, než u osaměle žijících lidí, život v páru s sebou nese i zodpovědnější životní styl (je nutné brát v úvahu názor partnera), společné zážitky i řešení problémů, a člověk je vlastně pod jistou sociální kontrolou. Osaměle žijící člověk například snadněji sklouzne k alkoholismu či drogové závislosti, jejichž počátků si nikdo nevšimne. Podobné to může být i s psychickým onemocněním, které zůstává okolí utajeno. A v neposlední řadě člověka žijícího jako jediný člen domácnosti nikdo neupozorní, že by si měl pravidelně brát léky. 

Lidé se dnes už berou mnohem více z lásky než kvůli slučování majetků, jako tomu bývalo v minulosti, přesto míra rozvodovosti, alespoň v České republice, přesahuje 50 %. „Základní příčinou rozvodů je manželství,“ zní jeden z vtípků na téma manželství. Změnil se životní styl, rozvod dnes berou lidé jako mnohem jednodušší a častější řešení než v minulosti. Rozvedený člověk není na rozdíl od minulosti společensky „dehonestován“, věří v druhou šanci a nový začátek, což ukazuje mimo jiné i množství inzerátů a nedávný boom internetových seznamek... Výše napsanému bonmotu lze „kontrovat“ tím, že díky uzavřenému sňatku mají kardiochirurgové i záchranáři vyjíždějící k infarktům méně práce a zdravotní pojišťovny ušetří.

Text: Topi Pigula

reklama

reklama