Napoleon trpěl řadou komplexů. Jeden měl dokonce společný s Václavem Havlem

Napoleon Bonaparte měl – stejně jako řada jiných osobností historie – řadu komplexů. Ten nejznámější z jeho malé výšky je však mýtem. Které komplexy Napoleon skutečně měl a jak se váží na astrologii?
Napoleon na svém císařském trůnu / Václav Havel
Napoleon na svém císařském trůnu / Václav Havel
Jean-Auguste-Dominique Ingres / Getty Images

reklama

Psychický komplex z malé výšky, případně jiného tělesného nedostatku, se dává často do souvislosti s Napoleonem Bonaparte, ostatně proto se nazývá napoleonský. Za prvé ale není vůbec jisté, zda byl Napoleon tak malý, aby kvůli své tělesné výšce mohl utrpět jakoukoliv psychickou újmu, a za druhé dle osobního horoskopu Napoleon Bonaparte netrpěl jakýmkoliv komplexem pocházejícím z jeho fyzické stránky. Naopak z jeho horoskopu vyplývá, že měl komplex nadřazenosti a odloučení.

Osobní horoskop Napoleona Bonaparte

Napoleon Bonaparte se narodil 15. srpna 1769 v 11 hodin a 30 minut ve znamení Lva. Už jenom Slunce v královském znamení Lva naděluje slušnou dávku sebevědomí, které navíc v Napoleonově horoskopu trůní v 10. domě poblíž MC a je i jeho vládcem. Desátý dům se v astrologii dává tradičně do souvislosti s kariérou a životním posláním. Pokud má někdo obecně Slunce v desátém domě, většinou nachází svoji seberealizaci v zaměstnání, pokud je umístěno navíc i v královském znamení Lva, stává se oním zaměstnáním i touha velet a vládnout, přirozeně „celému království“.

Napoleon Bonaparte je narozený ve znamení Lva s ascendentem ve znamení Štíra, toto vycházející znamení na ascendentu Napoleonovi nadělilo intenzitu, hloubku a vášeň. V kombinaci se slunečním znamením Lva znamení Štíra na ascendentu prohloubilo jeho víru ve vlastní schopnosti, sílu a určitou vyvolenost. Teď si asi říkáte, že potom každý, kdo se narodí ve znamení Lva, má Slunce v 10. domě, kterému i vládne, a má na ascendentu znamení Štíra, by mohl být Napoleonem. Ne tak docela, sluneční znamení a ascendent jsou jen jedněmi, i když zásadními prvky horoskopu. U Napoleona se například připojuje excelentní postavení vládce ascendentu, tedy Pluta, které astrologie považuje za nejmocnější „planetu“. V osobních prvcích horoskopu a dobrém postavení totiž naděluje – moc, světovou slávu a peníze.

Slabiny Napoleonova horoskopu

Měl Napoleon i horoskopem dané slabiny? Napovědět nám mohou jeho komplexy nadřazenosti (kvadratura Slunce a planety Jupiter, kterou měl Napoleon v 1. domě – v domě osobnosti) a hlavně odloučení neboli úzkosti ze ztráty lásky (opozice planety Saturn a Měsíce). Komplex nadřazenosti ho zavlekl až do dalekého Ruska a komplex odloučení do náruče mnoha žen. V Napoleonově horoskopu najdeme i neharmonické postavení planety Merkur, což v určitých chvílích mohlo způsobit chybné závěry v úsudku nebo špatný odhad situace.

Co jsou vlastně komplexy?

Abychom lépe porozuměli předchozím řádkům, měli bychom si vymezit pojem komplex a vysvětlit, jak komplex může člověka motivovat, nebo ničit. Komplexy nás obecně vedou do jakéhosi stavu psychické nesvobody, nutkavého myšlení a jednání. Můžeme je určitým způsobem potlačit, ale nikdy je úplně neodstraníme. Při vhodné příležitosti vystupují opět navenek, a to v původní síle. Většinou jsme přesvědčeni, že komplexy jsou něčím nevhodným a zkoušíme je potlačit, vytlačit ze svého vědomí, skrývat či eliminovat. O to více se ale mohou v našem chování projevit, nejčastěji v podobě přehnané kompenzace.

V základním horoskopu lze vyčíst psychickou konstelaci každého člověka, tedy i jeho potenciálních komplexů. Ty bývají vždy analogicky spojené s určitými (často negativními) planetárními aspekty. Jelikož ale astrologie „nevidí“, co je ve výsledku dobré či zlé, mohou se tyto neblahé aspekty přeměnit v jakýsi vnitřní motor, který jednotlivce žene vpřed a dokáže ho vyburcovat k nevídaným výkonům. Ne náhodou má mnoho slavných a významných lidí ve svých horoskopech neharmonické aspekty symbolizující vnitřní komplexy. Jakým způsobem komplexy zpracují či kompenzují a zda ve prospěch či neprospěch lidstva, je již otázka jiná.

Níže si můžete přečíst přehled nejznámějších komplexů a jejich analogického spojení s horoskopem některých významných lidí:

Komplex méněcennosti

Člověk s komplexem méněcennosti se cítí, že není dostatečně na výši, pochybuje o sobě a o svých schopnostech. Po astrologické stránce často souvisí s neharmonickými aspekty mezi Saturnem (planetou symbolizující překážky, problémy a frustrace) a Sluncem (symbol našeho ega), ale také se slabým Sluncem nebo vládcem ascendentu. Velmi přesnou kvadraturu Slunce Saturn měl ve svém horoskopu například Josef V. Stalin nebo Fidel Castro. Významnou opozici mezi Sluncem a Saturnem pak car Mikuláš II.

Komplex nadřazenosti

U komplexu nadřazenosti má jedinec sklon věřit, že je nejlepším a nejsilnějším ze všech a je sám proti všem. Astrologicky je spjat s neharmonickými aspekty Slunce s Jupiterem (planeta blahobytu a rozpínavosti) a s Jupiterovými dominantami ve slabém horoskopu zrození. Příklady jsou americký prezident Ronald Reagan, francouzský politik a vojevůdce Napoleon Bonaparte nebo český politik Jiří Paroubek.

Komplex odloučení

U komplexu odloučení neboli úzkosti ze ztráty lásky jde o pocit permanentní frustrace spjatý s nějakou první ztrátou, většinou s přerušením úzkého propojení s matkou. Astrologicky odpovídá neharmonickým aspektům Měsíce (symbolem našeho emocionálního života, tedy i mateřského principu) se Saturnem včetně konjunkce. Velmi přesnou kvadraturu mezi Saturnem a Měsícem utrpěl například český prezident a spisovatel Václav Havel, opozici zase Napoleon Bonaparte.

Frustrační komplex

Člověk, který trpí frustračním komplexem, je bytost poznamenaná zkušeností z nějakého nedostatku nebo újmy, což vede k pesimismu nebo dožadování se citů. Zjednodušeně řečeno má člověk pocit, že ho nikdo nemá rád a že si lásku nezaslouží. Astrologicky je spjatý s nesouladem mezi Venuší (symbol lásky) a Saturnem (překážky). Příkladnou ukázku nacházíme například u Josefa V. Stalina, který si pocit nedostatečné lásky kompenzoval touhou po lásce celého národa.

Kastrační komplex

Kastrační komplex je u malých chlapců spojen s obavou, že budou zbaveni svých mužských znaků, u děvčátek je to touha tyto znaky vlastnit. V praxi se projevuje potížemi s integrováním a s propojováním mužských sklonů, které má v sobě každá bytost. Astrologicky souvisí s neharmonickým vztahem Slunce a Marsu (symbol mužské energie). Klasický „slaboch“, který si svoji domněle nedostatečnou mužnost kompenzoval nepřiměřenou krutostí, byl zakladatel Rudé armády Lev Davidovič Trockij. Zajímavé je, že tento prvek měl ve svém horoskopu i Vilém I. Dobyvatel.

Oidipovský komplex

Oidipovský komplex vděčí za své jméno příběhu řeckého krále, který zavraždil svého otce a oženil se s Iokasté, o které nevěděl, že je jeho matkou. Posléze se oslepil, aby sám sebe potrestal. Sigmund Freud tento příběh spojil se sklonem každého dítěte mezi třemi a pěti lety přát si smrt rodiče stejného pohlaví a zaujmout jeho místo u druhého rodiče. Je to klasický případ chlapečka, který říká své matce: „To by nám bylo dobře bez tatínka.“ Oidipovský komplex si prožije každý, neboť se jedná o přirozený stav pro každé dítě, problémem se stává, když ho dítě nepřekoná.

Oidipovský komplex dle astrologie nastává v případě konjunkce mezi Sluncem (mužský princip neboli otec) nebo Měsíce (ženský princip představující matku) a Saturnem (planetou symbolizující frustraci a překážky), což ve výsledku znamená fixaci na rodičovské představy. Děti vychovávané jedním rodičem jsou ve vyrovnávání s oidipovským komplexem v nevýhodě, protože jim doslova chybí jeden opěrný bod. Významnou dokonce trojkonjunkci Slunce, Luna, Saturn měl ve svém horoskopu císař František Josef I.

Komplex viny

Komplex viny je úzkost toho, kdo se buď dopustil, nebo jen myslel na nějaký ve svých očích trestuhodný čin a představuje si, že ho každý bude soudit. Dítě, které špatně prožívalo svou oidipovskou fázi, se například může cítit vinno přáním, aby zemřel jeden z jeho rodičů. Tento komplex je spjat s neharmonickými aspekty mezi Marsem a Plutem a také mezi Venuší a Plutem, pokud má sebeobviňování sexuální původ, například někým zakazovanou masturbaci. Opozici mezi Marsem a Plutem měl ve svém horoskopu americký prezident Richard Nixon.

Komplex vyloučení

Komplex vyloučení je tendence zdůrazňovat svou individualitu extrémním nebo rebelantským chováním a poté trpět pocitem odlišnosti a výlučnosti. Je spjatý s nesouladem mezi Měsícem a Uranem (symbolem revolucionářů, rebelů a novátorů). Tuto konstelaci měla ve svém horoskopu například princezna Diana nebo papež Jan Pavel II.

Astrologická tečka

Závěrem je nutné podotknout, že astrologie nebo hvězdy nikomu a ničemu život neřídí, to by bylo základní nepochopení pojmu astrologie. Každý člověk je zodpovědný za svůj vlastní osud. Astrologie je řeč symbolů a jako takovou je ji třeba chápat. Jako řeč symbolů nám může pomoci pochopit myšlení, jednání, cítění a motivace druhých lidí. Anebo ještě lépe – pochopit nás samotné.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama