Napíše opice sonet jako od Shakespeara? Možné to je!

Myšlenkový experiment o opici náhodně generující písmena je starý více než 100 let, ale zaujmout dokáže i dnes. Jak přesně tenhle pravděpodobnost přibližující pokus funguje?
Dokážou opice něco takového?
Dokážou opice něco takového?
istockphoto.com

reklama

Jedná se o jeden ze slavných myšlenkových experimentů. Přišel s ním Émile Borel v roce 1913, přestože původní myšlenka se objevila nejspíš už dříve. Její kořeny by bylo možno vystopovat až u Aristotela či Marca Tullia Cicerona, ovšem Borel ji využil pro ilustraci času v teoriích pravděpodobnosti a statistiky. Myšlenka stojí na předpokladu, že když bude opice náhodně bušit do psacího stroje po neomezenou dobu, z hlediska pravděpodobnosti se prostě musí stát, že z náhodného shluku písmen jednou vzejde umělecké dílo, kupříkladu kompletní soubor Shakespearových her. Zatím se to však nepovedlo.

Vyjádřeno čísly

Matematika samozřejmě dokáže pravděpodobnost napsání libovolně komplexního díla pomocí náhodných znaků vyčíslit. Nechtějte ovšem po autorovi článku konkrétní matematické vzorce a spokojte se s informací, že pravděpodobnost se dramaticky snižuje s množstvím smysluplných znaků, které by dílo mělo mít. Takže za předpokladu, že bychom po opicích požadovali napsání Hamleta v délce 130 tisíc písmen, výsledná pravděpodobnost jeho napsání by byla 1:26130000. A to za předpokladu, že neřešíme interpunkci a diakritiku.

Teorie je jedna věc, ale praxe s konkrétním výsledkem zatím nepřišla. V roce 2004 vytvořil Dan Oliver program, který přišel se slovem „Valentine“. A napsal také téměř dvě desítky znaků, které odpovídaly částem textů z několika Shakespearových her. Ovšem imaginární opice na tyto výkony potřebovaly 42 162 500 000 000 000 000 000 000 000 let. Ani to nemusíte počítat, jedná se o miliardy miliard let, tedy číslo, jehož by v reálném světě (vesmíru) nikdy nemohlo být dosaženo…

Vedle toho podnikl podobný projekt v mnohem větším rozsahu Jesse Anderson a jeho „opice“ skutečně Shakespearovo dílo napsaly. Kompletně. Takže ano, s dostatkem výpočetní techniky a neomezeným časem to možné je. Ovšem stále se jedná pouze o teorii, postavenou na pravděpodobnosti.

Dotek reality

V roce 2003 se nějakým záhadným způsobem podařilo výzkumníkům z University of Plymouth získat grant ve výši dvou tisíc liber, aby tento teorém experimentálně ověřili. Proč také ne, když se jedná o teorém, tedy pravdivé a platné tvrzení, že? V jedné anglické zoo proto výzkumníci do výběhu opic, kde se nacházelo šest makaků, umístili klávesnici a měsíc opice sledovali. Jak vás možná napadne, výsledky byly katastrofální.

Za celou dobu opice vyprodukovaly pouze pět stránek, nejčastějším písmenem bylo „S“. Namísto psaní literárních skvostů využily opice klávesnici jako místo pro bušení kamenem a vylučování. Tento pokus samozřejmě nelze brát zcela seriózně, jak následně potvrdil i ředitel univerzitního institutu, který výzkum prováděl; jednalo se prý spíše o umělecké dílo. V praxi se však potvrdil metaforický význam opice zmíněné v teorému – v něm jde spíše o stroj, jehož jedinou náplní bude skutečně psát náhodná písmena v naději, že jednou vyprodukuje skutečné dílo. Opice jako takové jsou mnohem komplexnějšími stvořeními, jejichž život je naplněn výrazně užitečnějšími činnostmi než dokazováním matematicky plausibilního teorému…

Text: MS

reklama

reklama