Mozek savců ztrácí s věkem pružnost a ten ženský je jednodušší, potvrdila nová studie

Člověku je tolik, na kolik se cítí – praví známé přísloví, které tvrdí, že důležitý není reálný věk, ale mentální stav jedince. A právě otázkou, jak s přibývajícími roky stárne náš mozek, se nedávno zabývali vědci z Newcastle University ve Velké Británii.
hvězdná mapa neurální mozkové sítě
hvězdná mapa neurální mozkové sítě
http://pixabay.com

reklama

Někdo vypadá už ve dvaceti na čtyřicet, jiný zase i přes svůj vyšší věk musí při návštěvě hospody ukazovat občanský průkaz. Náš vzhled není jen otázkou životosprávy, ale také genů.

Právě mladistvá kůže a její pružnost patří mezi základní vnější příznaky stárnutí. Na základě výzkumu vědců z Londýnské univerzity to však vypadá, že kůže není jediným orgánem našeho těla, který ztrácí postupem času pružnost.

Otevřená kniha...

Kvalitní knihy radikálně vylepšují lidský mozek. Čím přesně?

Nejen kůže, ale i náš mozek ztrácí pružnost

Vědci z Newcastle University ve spolupráci s Federal University Rio de Janeiro zkoumali, jakým způsobem se s přibývajícím věkem proměňuje lidský mozek. Zaměřili se na povrch a pružnost šedé kůry mozkové, která tvoří vnější vrstvu naší nervové tkáně v mozku. Doktor Yujiang Wang se svým týmem zjistil, že napětí kůry se s rostoucím věkem snižuje. Tento efekt je pak významně výraznější u jedinců trpící Alzheimerovou chorobou. Závěry výzkumu, publikované v odborném časopise PNAS, které vrhají také světlo na způsob poskládání mozku, by mohly v budoucnu významně přispět k diagnostice jeho onemocnění.

Mozek savce? Těžký oříšek.

„Jedním z hlavních rysů mozku u savců jsou rýhy a záhyby po celém jeho povrchu – náš mozek svým vzhledem připomíná vlašský ořech. Nikdo nebyl schopný toto poskládání měřit konzistentním způsobem. Až do teď,“ komentoval výsledky výzkumu doktor Wang. Tým odborníků, který zkoumal mozky 1000 osob, přišel s tím, že naše mozky jsou poskládány podle jednoduchého univerzálního zákona – bez ohledu na tvar a velikost je všechny evoluce vytvořila podle stejného mustru. Jedním z parametrů tohoto skládání je napětí šedé kůry mozkové, které se spolu se zvyšujícím věkem snižuje. U Alzheimerovy choroby je toto snížení napětí výraznější a patrnější již v mladším věku. Expanze mozkové kůry je nejzřetelnějším rysem vývoje mozku savců, která je obvykle doprovázena zvýšením členitosti povrchu našeho mozku.

V seriálu iZombie se mozek zvětšuje po pojídání mozků...

Vědci zjistili, po kterém jídle se vám zvětší mozek!

Rozdíl mezi mužským a ženským mozkem? Ano – ten ženský je jednodušší!

„Je již dlouho známo, že se velikost a tloušťka šedé kůry mozkové mění s věkem, ale existence univerzálního zákona pro skládání mozku nám umožní měřit a porovnávat stáří mozku, dopady stárnutí a rozdíly mezi pohlavími, věkovými skupinami i onemocněními,“ prohlásil doktor Wang. Tým zjistil, že mozky mužů a žen se liší nejen ve velikosti a ploše samotného povrchu, ale také ve způsobu poskládání. Ženský mozek totiž dle studie totiž není tak členitý a je tedy složen jednodušeji.

Text: Pavla Janoušková

reklama

reklama