Máte vysoký krevní tlak? Možná je to místem, kde žijete

Za některé civilizační choroby podle nové studie do značné míry může i místo, kde člověk žije. Nejde jen o krevní tlak, ale třeba i o obezitu. V čem tato spojitost spočívá?
Krevní tlak je důležitým ukazatelem zdraví.
Krevní tlak je důležitým ukazatelem zdraví.
pixabay.com

reklama

Bydlení a zdraví – jasný vztah?

Studie Kiarry N. Kershaw a jejích kolegů se zabývala hodnotami krevního tlaku u černošského obyvatelstva napříč různými městskými oblastmi. Spousta afroamerického obyvatelstva ve Spojených státech žije ve velmi segregovaných oblastech, kde jsou zhoršené podmínky pro zdravý rozvoj jedince i celých rodin – vinou vyšší kriminality, nižší kvality školství, jídla i horších možností pracovního uplatnění.

Kershaw zkoumala vzorek 2 280 černošských účastníků, a to v průběhu posledních 25 let, jedná se tak o první dlouhodobou studii tohoto typu. Během té doby jim byl celkem šestkrát změřen tlak a zároveň byla zaznamenána jejich aktuální adresa. Je zajímavé, nakolik tyto dva údaje spolu souvisely.

V lokalitách s vysokou rasovou segregací (tedy s výrazným zastoupením černošského obyvatelstva vůči jiným etnikům) byl zvýšený výskyt rtuti v krvi, čímž se zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvic. V případě jedinců, kteří se z těchto lokalit odstěhovali do míst s nižší rasovou segregací, bylo možné sledovat snížení množství rtuti v krvi, v důsledku čehož došlo i ke snížení systolického krevního tlaku.

Konkrétní důkazy

Čemu tyto výsledky připsat? V méně segregovaných oblastech je pochopitelně menší riziko násilných střetů a tamější rezidenti jsou vystaveni menšímu stresu. To je vcelku logické a očekávatelné, až tento výzkum však dokázal tyto předpoklady přetavit v konkrétní měřitelné výsledky. Nejde přitom ani tak o samotnou rasovou segregaci, jako spíše o společenské důsledky a styl života, jež z ní plynou.

To je velmi zásadní informace, neboť řada zdravotních dispozic, které jsou často připisované určitému etniku, může být ve skutečnosti odpovídající spíše sociálnímu prostředí, v němž se nacházíme.  A je patrné, že nebezpečný život se špatnou občanskou vybaveností a zvýšeným rizikem násilí se projevují i na našich tělesných schránkách. Autoři studie proto argumentují, že sociální opatření, zlepšující podmínky k životu i v okrajových oblastech, by v důsledku mohla dobře fungovat i jako prevence řady onemocnění a zlepšení kvality života.

Text: MS

Krevní řečiště

Krevní test odhalující všechny typy rakoviny je na dosah

reklama

reklama