Máte smůlu v lásce? Je to chyba vaší matky, míní vědci

Studie našla souvislost mezi počty partnerů matek a jejich dětí . Jak to vlastně je?
Jaká matka, takové dítě. I ve vztazích.
Jaká matka, takové dítě. I ve vztazích.
pixabay.com

reklama

Jaká matka, takové děti 

Často slýcháváte od svého okolí, že vypadáte nebo se chováte stejně jako vaše matka? Tak vězte, že na tom není nic zvláštního; matky mají totiž na své potomky skutečně velký vliv. A nová studie nám dané vědění ještě více rozšiřuje. Podle všeho matky nejenže utváří osobností rysy svých potomků, ale také ovlivňují počty jejich partnerů. Statistiky vědecké studie totiž ukazují, že lidé, jejichž matky měly více partnerů, se často vydávají úplně stejnou cestou. Matky tak mohou nevědomky předávat vztahové dovednosti, které se více či méně podílejí na vytváření budoucích (ne)stabilních vztahů. Podle Claire Kamp Dushové, autorky studie působící jako profesorka humanitních věd na Státní univerzitě v Ohiu, se děti tyto dovednosti a chování učí, tudíž mohou poděděné vlastnosti převzít také do svých vlastních vztahů. Ostatně mnoho dřívějších závěrů prokázalo, že děti rozvedených rodičů mají k rozvodovosti velmi blízko. 

Rozsáhlá studie se zabývala sledováním více než 7000 matek a jejich biologických dětí po dobu 24 let. Výzkum se zaměřil na to, jakým způsobem ovlivnily vztahy matek životní soužití jejich dětí. Průzkumy zahrnovaly informace o manželství a rozvodu včetně partnerských soužití a jejich rozpadů. Výsledky zřetelně potvrdily, že matky mohou svým dětem předávat své manželské a vztahové dovednosti, ať už ty dobré nebo špatné. Počty ukončených manželství nebo vystřídaných partnerů matek se totiž od jejich dětí prakticky nelišily. Výsledky rovněž prokázaly, že sourozenci, kteří byli vystaveni soužití jejich matky po delší dobu, měli více partnerů než jejich sourozenci žijící mimo dlouhodobější dosah matky. „Pokud pozorujete, že vaše matka je na svého partnera nebo na vás velmi kritická, pak tyto vlastnosti převezmete do vašeho vlastního intimního vztahu,“ vysvětlila profesorka Dushová. 

Matka – hlava rodiny 

Ostatně rodiče svým dětem v průběhu dospívání chtě nechtě připravují plán, podle něhož se bude jejich dítě v dospělosti chovat. Rodiče nás vychovávají, předvádí, jak ukázat náklonnost, jak argumentovat, jak se omluvit, jak se představit, jak se chovat ke starším lidem, sousedům, cizím lidem nebo k opačnému pohlaví. „Děti se učí sledováním,“ uvedla pro DailyMail Shirani M. Pathaková, licencovaná psychoterapeutka. Odborníci se rovněž zaobírali otázkou působení otců na budoucí životní vztahy jejich dětí. Prozatím ale neexistují dlouhodobé výsledky, které by danou problematiku patřičně osvětlily. Podle amerických psychologů mají otcové na vztahy svých dětí velký vliv. Matky jsou nicméně pro většinu Američanů stále brány jako „hlava“ domácnosti, tudíž je na vliv matek pohlíženo jako na ten nejsilnější. Původní studii si můžete přečíst zde.

Text: Petr Smejkal

reklama

reklama