Máte pracovní problémy? Možná málo spíte

Kolegové váš štvou, pracovní výkon není nic moc a cítíte se podrážděně? Možná za to může nekvalitní spánek. Nová studie ukazuje vztah mezi pracovním výkonem, náladou a spánkem.
Pořádně se vyspěte, to je základ dobrého pracovního výkonu
Pořádně se vyspěte, to je základ dobrého pracovního výkonu
http://pixabay.com

reklama

Psát o tom, že spánková deprivace může způsobovat ztrátu sebekontroly a mění psychické vlastnosti jedince, by bylo nošení sov do Atén nebo dříví do lesa. Odpírání spánku je mučicí metodou nezanechávající fyzických stop, jdoucí skrze celou hostorii moderního lidstva. Podle nizozemské Rotterdam School of Management způsobuje nekvalitní spánek miliardové ztráty. Unavený, nevyspalý zaměstnanec totiž podává nižší výkon a vyvolává hádky na pracovišti, což ovlivní "náladu" a výkon jeho kolegů.

 "Nežádoucí chování na pracovišti často pramení ze sobeckého nutkání, které není ovládané sebekontrolou," uvedla vědkyně Laura Giurgeová ze zmiňované školy.

Nevyspalí zloději

Zmiňovaná studie, kterou citovala i prestižní BBC, totiž výslovně zmiňuje i fakt, že spolu se ztrátou sebekontroly vzniká i větší pravděpodobnost krádeží. To ale zdaleka není všechno.

"Experimenty s noční spánkovou deprivací u člověka v 2. polovině minulého století prokázaly zřetelný protidepresivní (resp. euforizující) účinek celonoční spánkové deprivace, event. spánkové deprivace v druhé polovině noci. Protidepresivní účinek je po uměle navozeném bdění okamžitý, ale pouze dočasný, trvá jen do dalšího vyspání. Po celonoční deprivaci následuje přílišné vyčerpání, proto začala být v rámci terapeutického použití dávána přednost spánkové deprivaci druhé poloviny noci. Je možné ji využít při těžkých depresích, kdy může do určité míry nahradit zpoždění nástupu účinku antidepresiv," zmiňují materiály, které společně zveřejnily Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové. 

Otázkou zůstává, jak se nedostatek spánku odrazí například na práci soudců nebo vojáků, kteří se dostanou do stresové situace. A nebo vlastně kohokoli z nás, kdo si bere práci domů s tím, že "se na ni ještě večer podívá" a v domnění, že dělá svému zaměstvavateli službu, mu vlastně škodí. A to nemluvíme o vlastním zdraví.

Text: Topi Pigula

reklama

reklama