Nová studie potvrdila, že kouření marihuany v těhotenství zvyšuje riziko autismu

Možná by vás užívání rekreačních drog v těhotenství ani nenapadlo, možná se jedná o vítaného pomocníka při boji s nevolností. Řada výzkumů však ukazuje velká rizika, které takové chování má…
Marihuana během těhotenství se na dítěti může velmi výrazně podepsat.
Marihuana během těhotenství se na dítěti může velmi výrazně podepsat.
istock.com

reklama

Pro někoho samozřejmost, pro někoho nepříjemná novinka – užívání marihuany v těhotenství se nevyplácí. Především v zámoří totiž nebývá kouření marihuany tak jednoznačně odsuzované jako pití alkoholu, což jen podporuje výzkumné snahy v této oblasti. Jak se nedávno ukázalo, rozhodně se nejedná o planý poplach – konopí má na plod celou řadu neblahých účinků.

Velmi pravděpodobný autismus

Už před časem dospěly studie například k tomu, že užívání marihuany během těhotenství souvisí s nižší porodní váhou dítěte. To je však jen zanedbatelný problém ve srovnání s výsledkem aktuálního kanadského výzkumu publikovaného v prestižním časopise Nature. Podle něj totiž marihuana v těhotenství zvyšuje riziko pozdějšího vzniku autismu u dítěte – a to rovnou o děsivých 50 procent!

Výzkumníci samozřejmě zdůraznili odvěkou poučku, že se jedná o korelaci, nikoli kauzalitu; tedy že tyto dva jevy spolu statisticky souvisí, avšak nebylo by metodologicky v pořádku z nich vyvozovat jasnou příčinnost. Na rozvoji autismu u dítěte se totiž podílí celá řada (především genetických) faktorů, a tak je možné, že matky-kuřačky marihuany své potomky nevědomky zatíží i jinými problémy. Přesto se jedná o tak výrazný výsledek, že ho nelze brát na lehkou váhu.

Marihuana v těhotenství

Výzkum byl proveden retrospektivně, výzkumníci se tedy zpětně dotazovali půl milionu žen v kanadské provincii Ontario, čímž se jedná o největší studii svého druhu. 3 000 z dotazovaných žen se přiznalo k užívání marihuany během těhotenství, 2 200 z nich údajně během tohoto období žádné jiné zakázané látky nepožily. Z těchto částí vzorku se autismus objevil u dětí 2,2 procenta žen, což je velký rozdíl oproti 1,4 procenta dětí těch matek, které během těhotenství nic nepožily.

K těmto závěrům můžeme připočíst i výsledky dalších studií, jež zmiňují vliv marihuany v těhotenství na následný vývoj dětského mozku – ať už se jedná o sníženou inteligenci, poruchy pozornosti či vyšší impulzivnost, jde se o nezanedbatelné trable, jež může užívání této rekreační drogy přinést. Zámořské statistiky přitom evidují rostoucí trend v jejím užívání – především za účelem snížení těhotenských nevolností. Zdá se však, že si tato úleva vybírá až příliš velkou daň…

reklama

reklama