Máme se čím dál lépe. Proto více hřešíme?

Aktuální Index neřestí ukazuje, že jsme se ze 75 měřených zemí skončili na 27 místě.
Kouříte? A je to tabák?
Kouříte? A je to tabák?
pixabay.com

reklama

Kde se berou data?

Co se tane, když se spoj dala z OSN, Světové zdravotnické organizace, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu? Dá se vypočítat Index neřestí, který ale nepočítá s prostitucí a hazardem. To je možná škoda, možná by to s pořadím zemí zamíchalo.

Kokain
Autor: Drug Enforcement Agency Kokain

Co je hlavním prvkem neřestí?

Velmi zjednodušeně se na otázku v mezititulku dá odpovědět, že alkohol  a cigarety. A protože není cigareta jako cigareta, sleduje se cena balíčku cigaret běžných a luxusních. Další atributy jsou cena láhve piva, alkoholu a gram nejběžnějších drog – od marihuany po opioidy, jako je kokain či heroin. Následně jsou tyto ceny porovnávány s týdenním průměrným výdělkem v dané zemi a výsledkem je žebříček ukazující na to, jak moc si mohou uživatelé své neřesti dopřávat. „Nákupní košík výše uvedených neřestí je podle takto konstruovaného indexu nejdostupnější v Lucembursku, kde je třeba na něj vynaložit mne než desetinu místního týdenního příjmu,“ vysvětluje Eva Henzlerová z Českého statistického úřadu v měsíčníku Statistika a my. To, že v Lucembursku jsou z hlediska ceny a výdělku vyjmenované neřesti nejdostupnější rozhodně neznamená, že Lucemburčané tráví svůj život v neustálém rauši. Výsledek může být zkreslený faktem, že Lucembursko patří k tzv. daňovým rájům, kde ekonomiku pohání rozsáhlý bankovní systém, což mění parametry hrubého domácího produktu vzhledem k počtu obyvatel. Rovnice je jednoduchá – malá země si „zařídila“, tedy vybudovala takový bankovní systém, aby se cizincům vyplatilo ukládat peníze u nich a nikoliv doma.

Whisky – pijme, dokud můžeme
Autor: Foto: Topi Pigula Whisky – pijme, dokud můžeme

Země neřestí

O Lucembursku už byla řeč, kdo je v řadě za ním? Bahamy, Švýcarsko, Island a Francie, přičemž Island by měl být překvapením, neboť se jedná o zemi, které nedávno prodělala státní bankrot. Asi nikoho nepřekvapí, že závěr pelotonu tvoří země velmi chudé, jako jsou Pákistán, Nepál, Burkina Faso či Ukrajina. I Ukrajina by z hlediska své geografické polohy mohla znít překvapivě, jedná se o zemi evropskou, nepříliš vzdálenou od našich hranic. Ovšem důvěru místních a zejména zahraničních investorů nikterak nepodpořily politické převraty z poslední doby (Majdan) a už vůbec ne anexe části země putinovým Ruskem. Velmi zajímavé je srovnání se zemí nám nejbližší – Slovenskem. Zatímco Češi musí na „neřestný“ nákupní koších vynaložit zhruba 40% týdenního výdělku, Slováci to mají se svými 72% mnohem horší. Ale pokud byste si chtěli zautrácet co nejlevněji, jeďte do Konga, které sice není moc bezpečné, ale z hlediska neřestí nejlevnější.

Text: Topi Pigula

reklama

reklama