Má pozitivní myšlení reálné výsledky? Víc, než by se zdálo

Myslíte pozitivně? Možná nejste příznivci růžového vidění světa, avšak měli byste mít na paměti, že ani tento přístup občas nemusí být na škodu…
Funguje pozitivní myšlení?
Funguje pozitivní myšlení?
istockphoto.com

reklama

Leckomu se to nebude líbit, ale dnes se zkusíme podívat na jednu alternativní, do jisté míry až ezoterickou koncepci světa. Americké hnutí Nové myšlenky (New Thought movement) se objevilo už v předminulém století, avšak i přes svou velmi nekonvenční povahu výrazně ovlivnilo jak myšlenkové proudy tou dobou mladých Spojených států amerických, tak vlastně i psychologii až do dnešních dnů. V čem je tak zásadní?

Důležitost pozitivního myšlení

Celé hnutí Nové myšlenky má kořeny v transcendentalismu, významném filozofickém směru v USA 19. století. Dnes už si pod tímto názvem asi nic moc nepředstavíte, ale pro vývoj mentality Spojených států se jednalo o podstatný krok, jelikož transcendentalismus věřil ve schopnosti jedince, jeho možnost chovat se eticky i bez neustálé hrozby peklem a v radikálnějších odnožích dokonce zbožšťoval člověka. Dříve (a jinde) až kacířské myšlenky jsou ovšem pro rozvoj americké podnikavosti a víry v sílu individuality nezbytné.

Proč však o něm píšeme? Nové myšlení je psychologicky zajímavé především jako propagátor síly ducha a myšlenky. Jeho zastánci jsou skálopevně přesvědčeni, že pozitivním myšlením přivoláváme pozitivní energii a v důsledku toho jsme zdraví, šťastní a dějí se nám dobré věci. Což samozřejmě funguje i opačně – pokud ve všem vidíte problém a ze všeho se nervujete, vaše negativita se jistě projeví v nějakém neštěstí či nemoci. Mají pro tento fenomén dokonce velmi fyzikálně znějící název – zákon přitažlivosti. Podle něj jsme totiž všichni zrozeni z jedné energie a zákon přitažlivosti znamená, že energie s podobným nábojem se přitahují. Zní to trochu jako šarlatánství, ale na určité úrovni to opravdu funguje…

Osvědčený přístup

William Thomas byl na počátku 20. století jednou z vůdčích postav americké pragmatistické sociologie a rodící se sociální psychologie, širokou veřejnost však zajímá díky vědecké koncepci sebenaplňujícího se proroctví. Formuloval totiž takzvaný Thomasův teorém, který obsahuje děsivou pravdu, na jejíž základech následně vznikly celé společenskovědní směry: pokud lidé považují nějakou situaci za reálnou, je tato situace reálná ve svých důsledcích. To znamená, že pokud lidé něčemu věří, v podstatě to tak je, neboť se podle toho chovají. Na tomto principu funguje třeba placebo; není podstatné, zdali účinná složka léku opravdu něco dělá na tělesné úrovni, ale to, jestli jí lidé věří.

A není třeba zůstávat jen u těchto jevů, pozitivní myšlení třeba velmi kladně ovlivňuje i romantické vztahy. Příznivci zákona přitažlivosti tvrdí, že když se u svého partnera zaměřujete na jeho kladné vlastnosti, v důsledku je tak i výrazněji vnímáte. Dobře funguje i vizualizace, tedy představování si toho, jak by věci mohly být hezké – ať už se jedná o příjemný čas s partnerem či lepší výsledky v práci. Jakmile si tyto možnosti představíte, přestanou být vzdálené a vágní; namísto toho se vám možná otevřou cesty k jejich naplnění. Nevěříte? Není nic snazšího než to vyzkoušet! Občas nám i ezoterické a na první pohled velmi podivné přístupy mohou v lecčem pomoci…

Text: MS

reklama

reklama