Lékaři varují, že změny klimatu zhoršují lidské zdraví

Zdravotnická sdružení ve Spojených státech amerických spojila své síly a upozornila na negativní dopady globálního oteplování na lidské zdraví. A že tuhle tematiku rozhodně nelze brát na lehkou váhu.
Globální oteplování postupuje poměrně rychle.
Globální oteplování postupuje poměrně rychle.
Wikipedia Commons/The Library of Congress

reklama

Američtí odborníci veřejnost upozorňují, že změny klimatu se netýkají výhradně životního prostředí, ale také lidského zdraví. Na tuto alarmující skutečnost poukázala ve Washingtonu, D.C. jedenáctka prestižních lékařských organizací, jejichž zástupci hovořili o zdravotních rizicích spojených se změnami zemského klimatu. Bylo zároveň oznámeno sjednocení více než 400 tisíc amerických lékařů, kteří společně vytvořili novou lékařskou organizaci Medical Society Consortium on Climate and Health, jejímiž členy jsou rodinní lékaři, pediatři, zkušení porodníci, internisti a další zdravotní odborníci, kteří se budou pod záštitou vzniklé organizace setkávat s americkými zákonodárci a širokou veřejností.

Příroda a člověk trpí společně

Nově vzniklá skupina bude veřejnosti přinášet odborné poznatky o škodlivých účincích spojených se změnami klimatu na lidské zdraví. Spolu s tím hodlají poukázat na okamžité a dlouhodobé zdravotní výhody spojené se snižováním emisí skleníkových plynů. Jejich poselství je jednoduché: klimatické změny ubližují lidem a je třeba tomu co nejdříve zabránit. Lékaři upozorňují, že lidé jsou již v důsledku měnícího se klimatu nemocní, přičemž některé skupiny jako těhotné ženy, senioři, děti, sportovci a pacienti s chronickým onemocněním patří mezi zvlášť ohrožené.

Vlivem globálního oteplování dochází ke zvyšování hladiny oxidu uhličitého v ovzduší, přičemž teplotní šoky pociťují také oceány, jejichž vody se stávají teplejšími. Tyto změny přispívají k častějším a extrémnějším suchům, požárům a záplavám, s nimiž jsou spojená – vlivem zvyšující se populace komárů a klíšťat – neméně závažná infekční onemocnění. Na zhoršujícím se zdraví mají dále zásadní vliv kontaminované vody a potraviny. Lékaři rovněž upozorňují na citelné zhoršení chronických onemocnění typu astma, stres a úzkost nevyjímaje. Svá tvrzení opírají o výsledky letité lékařské praxe, které byly na zasedání demonstrovány.

Znepokojivá slova odborníků

Během konference vystoupilo několik zkušených lékařů, mezi nimiž byl i doktor Nitin Damle, prezident American College of Physicians a internista na klinice ve Wakefieldu na Rhode Islandu. Damle poukázal na skutečnost, že za posledních pět let jeho praxe došlo k rapidnímu nárůstu výskytu klíšťového onemocnění včetně lymské boreliózy a jiných infekcí. „Moji lékařští kolegové léčili 2 až 3 onemocnění způsobená klíštětem během sezóny. Nyní každý z nás vidí během sezóny 40 až 50 nových případů,“ řekl znepokojeně doktor. „Klíšťatům jakožto nositelům lymské boreliózy se daří v teplém a dusném počasí. V mém domovském státě Rhode Island, kde se staly zimy teplejšími a kratšími, má tento malý hmyz o velikosti sezamového semínka mnohem více času na šíření nemoci,“ dodal Nitin Damle.

Do diskuse se zapojil také dlouholetý praktikující internista doktor Robert Byron ze státu Montana. „Město Montana je vnímáno jako modrá obloha Spojených států, ale v posledních letech jsme zaznamenali výrazný nárůst požárů. Sezóna požárů se prodloužila o více než dva měsíce za posledních 50 let,“ řekl. „Varujeme pacienty trpícími astmatem a CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc – hlavní příčinou je kouření), aby netrávili venku tolik času. Evidujeme nárůst užívaných léků a zvýšení hospitalizací z hlediska zhoršení stavu nemocných,“ upozornil doktor Robert Byron.

Lékaři bijí na poplach

Hlavní představitelé Medical Society Consortium on Climate and Health se chtějí do budoucna spojit se zástupci některých amerických států, které chtějí se svými poznatky obeznámit. Mezi tyto státy patří mimo Montany také Wisconsin, Minnesota, Nové Mexiko, Arizona a Virginie. „Chceme vyslat velmi silné poselství k americké veřejnosti a našim lídrům, že změny klimatu již nyní poškozují zdraví Američanů,“ řekla doktorka Mona Sarfaty, ředitelka nového konsorcia a profesorka na George Mason University ve Fairfaxu.

Podobná varování koneckonců neslyšíme ze Spojených států amerických poprvé. V loňském roce byla pod záštitou US Global Change Research Program vydána zpráva, která se nese v podobně negativním duchu jako varování z nově vzniklého konsorcia. Je ale nutné si přiznat, že varování a různé studie je jedna věc, nicméně až čas ukáže, jaký dopad bude mít snažení lékařů na lidské chápání globálního oteplování. Už nyní je zřejmé, že půjde o úděl tuze nelehký: v tuto chvíli zhruba 70 procent Američanů věří, že změny klimatu byly způsobeny lidskou činností, ovšem pouhých 25 procent si myslí, že změny klimatu mohou mít negativní dopad na lidské zdraví.

Text: Petr Smejkal

Globální oteplování vyvolává spoustu otázek.

Globální oteplování zmenšilo některé savce. Bude se historie opakovat?

reklama

reklama