Kreativní lidé vidí svět úplně jinak, naznačil výzkum

A není to pouze fráze. Nový výzkum ukázal, že lidé, kteří jsou otevřenější novým zážitkům, vidí obrazy a barvy trochu jinak než ostatní. Jak přesně?
Vidí otevření lidé věci jinak?
Vidí otevření lidé věci jinak?
istockphoto.com

reklama

Často se říká, že kreativní lidé mají jiný pohled na svět, že takříkajíc „vidí víc“. To se obvykle myslí metaforicky, ovšem vědci z University of Melbourne dali nedávno tomuto tvrzení nový význam. A to mnohem reálnější než kdy dřív.

Osvědčený koncept

Jedním z nejrozšířenějších konceptů k pochopení osobnosti je takzvaný Big Five. Původně vznikl pro účely psychologie práce, měl popsat vlastnosti charakterizující zaměstnance, ovšem časem přerostl v jeden z nejvlivnějších popisů osobnosti. Jak název napovídá, tato metoda spočívá v pětici osobnostních faktorů, jimiž je možné jedince popsat. Těmito rozměry jsou extraverze, neuroticismus, přívětivost, svědomitost a otevřenost vůči zkušenostem. První dvě dimenze jsou pro pochopení osobnosti klíčové a jejich význam je poměrně jasný. Přívětivost spočívá v laskavém chování vůči druhým lidem a svědomitost se týká sebekontroly a spolehlivosti. Nás však v souvislosti s novým výzkumem zajímá hlavně pátý rozměr, totiž otevřenost vůči zkušenosti.

Tato otevřenost se projevuje zvědavostí, kreativitou, originalitou v nápadech. Jedná se o charakteristiku úzce spojenou s prožíváním emocí a chápáním uměleckých podnětů. Typickým zástupcem člověka, kdo na této škále skóruje vysoko, je rozervaný umělec, otevřený novým podnětům a vyhledávající extrémní zážitky. Jeho protipólem pak může být stereotypní úředník, který má rád pořádek, klid a jistoty.

Jiné vidění věcí

Výzkum provedený na 123 účastnících se zaměřil na to, v jakém vztahu jsou výše zmíněné osobnostní charakteristiky a vnímání reality. To bylo testováno pomocí takzvané binokulární rivality. Při aplikaci této metody je každému oku promítán jiný obraz, v tomto případě se jednalo o červenou skvrnu pro pravé oko a zelenou skvrnu pro oko levé. Pro většinu z nás je typické těkat očima z jednoho obrazu na druhý, někteří účastníci výzkumu však dokázali sledovat oba obrazy zároveň. Co to v praxi znamená? Takoví lidé jsou schopni lépe vnímat větší množství aspektů okolní reality, a tak si uvědomovat skutečnosti mnohem komplexněji. Takové vnímání v kombinaci s dobrou náladou následně u těchto lidí vedlo ke zvýšeným projevům kreativity. A jak už vás možná napadlo, jednalo se právě o jedince, kteří vysoko skórovali na škále otevřenosti vůči zkušenostem.

Takové výsledky mohou naznačovat, že celá kreativita a otevřenost novým podnětům souvisí se základní vizuální percepcí. Otevření lidé prostě skutečně vidí věci jinak, což se následně odráží v jejich tvořivosti. Ovšem pozor, jiné výzkumy v minulosti ukázaly, že osobnost je částečně tvárná, a tak pokud nejste přirozeně otevření, nemusíte věšet hlavu. Hodně v tomto ohledu funguje rozšiřování obzorů, například prostřednictvím cestování. Když se rozhodnete uzavřít ve své bublině názorů a znalostí, logicky pak nebudete schopni vnímat dostatek podnětů k rozvoji skutečné kreativity. Každý má šanci!

Text: MS

reklama

reklama