Nad Čínou a Itálií je výrazně čistší ovzduší. Může za to karanténa kvůli pandemii koronaviru

V posledních dnech naplno pociťujeme nepříjemné důsledky karanténních opatření zavedených v souvislosti se šířením koronaviru. Může to ale přinést celou řadu velmi pozitivních dopadů. Jedním z nich je výrazně nižší znečištění atmosféry.
Dramatický pokles koncentrace NO2 nad velkou částí Číny
Dramatický pokles koncentrace NO2 nad velkou částí Číny
NASA

reklama

Snahy omezit dopady světové pandemie koronaviru vedou k nutným omezením a karanténním opatřením, která zásadním způsobem ovlivňují zaběhnuté fungování společnosti. I když se Evropa aktuálně stala epicentrem nákazy, počty nakažených stále stoupají a celá situace se na první pohled může zdát bezvýchodná, objevují se i pozitivní dopady.

Co vidí satelity nad Itálií?

Podle Evropské kosmické agentury (ESA), která vyhodnocuje data o množství oxidu dusičitého (NO2) a dalších znečišťujících látek v atmosféře naměřených pomocí satelitu Copernicus Sentinel-5P ESA nad Itálií, došlo po vyhlášení karantény k významnému poklesu znečištění ovzduší.

„Pokles emisí oxidu dusičitého, dalších znečišťujících plynů a prachových částic je velmi významný,“ popisuje vedoucí týmu, jenž řídí provoz satelitu Copernicus Sentinel-5P ESA Claus Zehner. Podle něj „je pravdou, že výsledky měření mohou být ovlivněny lokálním počasím nebo množstvím oblačnosti, ale jsme si jisti, že snížení znečištění ovzduší koresponduje se zavedením karantény v Itálii. Lidé jsou méně v pohybu, necestují a i velké průmyslové podniky snižují výrobu a tím i emise oxidu dusičitého.“

I v Číně po dlouhé době dýchají „čistý“ vzduch

O čínských průmyslových aglomeracích a velkých městech se ví, že se dlouhodobě potýkají s ohromnou smogovou zátěží, která je způsobena průmyslovou výrobou, masivní dopravou a nerespektováním mezinárodních dohod o ochraně ovzduší.

Na mapách znečištění ovzduší z období 1.–20. února loňského roku pořízených sondami NASA a Evropské vesmírné agentury nad Wu-chanem vidíme oblasti s rozsáhlým znečištěním oxidy dusíku a prachovými částicemi. Tyto oblasti jsou na mapách označené různě sytými odstíny červené barvy. Čím je odstín tmavší, tím je znečištění větší.

Názorné zobrazení poklesu znečištění NO2 nad Wu-chanem
Autor: NASA Názorné zobrazení poklesu znečištění NO2 nad Wu-chanem

Snímky pořízené po zavedení karanténních opatření ve Wu-chanu jsou ale úplně jiné. Oblasti s obvykle silným znečištěním na satelitních snímcích změnily barvu z červené na modrou. Omezený pohyb osob, omezená doprava i průmyslová výroba prokazatelně snížily emise oxidu dusičitého (NO2), který kromě jiného vzniká při spalování pohonných hmot. Výrazně nižší jsou i emise polétavého prachu.

„Je pravdou, že s ohledem na tradiční oslavy příchodu nového roku jsou emise v tomto období nižší než po zbytek roku,“ říká klimatolog Fei Liu z Goddard Space Flight Center v NASA. „To, co ale vidíme na snímcích nyní, je v předchozích letech naprosto nevídaným jevem. Výsledky měření dokonce vykazují nižší hodnoty znečištění ovzduší, než v době hospodářské krize a v době konání olympijských her v Pekingu v roce 2008. Podobné výsledky vidíme i nad dalšími čínskými městy, která zavedla důsledná karanténní opatření ve snaze zpomalit šíření nákazy.“

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku. V plynném stavu se jedná o jedovatý plyn, který má sám o sobě velmi negativní vliv na činnost dýchacích cest. Tento plyn reaguje s dalšími chemickými látkami v ovzduší a vytváří saze, smog a spolupodílí se na vzniku kyselých dešťů. Nižší emise oxidů dusíku, polétavého prachu a dalších znečišťujících látek do ovzduší může lidem přinést výraznou úlevu a usnadnit regeneraci oslabeného organismu. Zdá se tedy, že i v tomto případě platí, že je všechno zlé pro něco dobré.

Text: David Hainall

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama