Nový výzkum potvrdil, že si koně pamatují tváře a dokážou rozpoznat lidské emoce

Jsou koně inteligentní a mají dobrou paměť? Odpověď na obě otázky zní jednoznačně ano – výzkumy z posledních let naznačují, že mozky těchto zvířat zvládnou mnohem více funkcí, než jsme si mysleli.
Vztah lidí a koní dokáže být velmi intenzivní.
Vztah lidí a koní dokáže být velmi intenzivní.
istockphoto.com

reklama

Vztah člověka a koně je pro určitou skupinu lidí nepopsatelně blízký. Většina z nás se ke kontaktu s koněm jen tak nedostane, ovšem pokud jste kouzlu majestátních lichokopytníků propadli, jistě nedáte na váš vzájemný vztah dopustit. Donedávna však bylo neprozkoumanou otázkou, jak se k této vazbě staví samotní koně – uvědomují si, kdo se o ně stará? Nedávný výzkum každého příznivce ušlechtilých kobyl potěší.

Koně a poznávání tváří

Dřívější studie prokázaly, že se koně dokážou rozlišit navzájem – podle vizuálních, sluchových či čichových vodítek zvládnou poznat, jestli s daným koňským kolegou už měli nějakou zkušenost. Tým francouzských vědců pod vedením Léy Lansade však odhalil, že koně totéž dovedou i se svými lidskými přáteli. K tomuto účelu vědci vytrénovali 11 koní, aby dokázali na obrazovce počítače rozlišit mezi dvěma fotografiemi. Na jedné vždy byla jejich ošetřovatelka (ve všech případech se jednalo o ženy), na druhém obrázku se nacházela cizí osoba.

Koním se dařilo poznávat známé tváře v 75 procentech případů, což dalece převyšuje roli náhody. V leckterých případech se navíc jednalo o ošetřovatele, které koně neviděli půl roku! V souladu s jinými výzkumy, podle nichž jsou koně schopni si vzpomenout na řešení složitých logických úloh, s nimiž měli zkušenost před několika lety, se jedná o další potvrzení kvality koňské paměti.

Kupříkladu v roce 2018 se objevil výzkum z britských univerzit, prokazující schopnost koní pamatovat si obličejové výrazy lidí, s nimiž se už dříve setkali. V tomto experimentu se koně nejdříve dívali na fotografie lidských tváří vyjadřujících různé emoce; o několik hodin později se s danými lidmi setkali i osobně. V závislosti na tom, s jakou vyfotografovanou emocí se u konkrétního člověka setkali, se k němu následně chovali i naživo – čili pokud onu tvář viděli se zlobit, při osobním setkání pak na něj reagovali negativně.

Změna chování?

Závěr aktuálního výzkumu však není jen roztomilý a pro samotné ošetřovatele příjemný – může také pomoci přehodnocení našeho vztahu ke koním i dalším zvířatům. Jak totiž autoři z výsledků vyvozují: „V rámci našich každodenních interakcí se zvířaty bychom měli vzít do úvahu míru, do jaké mohou domácí kopytníci vykazovat sofistikované socio-kognitivní schopnosti a citlivost vůči jemným behaviorálním vodítkům.“ Nejen tento, nýbrž i starší výzkumy totiž jasně ukazují, že koně jsou citlivá a chápavá zvířata, která si k lidem vytvářejí nezpochybnitelné vazby.

reklama

reklama