Kde se vzala kocovina? Oblíbené slovo má nečekaně složitý původ

Po flámu bolí hlava, tělo je unavené a mysl zpomalená. Typické příznaky kocoviny, která má jako slovo velmi komplikované pozadí vzniku.
Kocovina má nečekaný historický původ
Kocovina má nečekaný historický původ
iStock

reklama

Asi každý dospělý člověk někdy zažil kocovinu, tedy stav bolesti hlavy, únavy či rozčarování po aktivitě, která je obvykle spojována s nadměrným užíváním alkoholu. Jen málokdo se však dnes zamýšlí nad tím, kde a jak toto slovo vlastně vzniklo. 

Kocovina obrozenců

Slovo kocovina původně znamenalo výtržnost a vzniklo obměnou slova kočičina, kterým se označovaly aktivity proti mladoboleslavskému hejtmanovi Kotzovi v roce 1848. Kristián Kotz z Dobrše sehrál v revolučním roce důležitou úlohu, když zatýkal mladé české radikály a bojoval proti snahám o národní obrození. Ferdinand Strejček uvádí v knize Jak se probouzela Mladá Boleslav, že Kotz posílal k představeným svých podřízených úřadů oběžníky, které varovaly před uvědomělými Čechy, kteří provolávají republiku a dělají nepořádek v zemském řízení. Za tyto činy se Kotz dostal mimo jiné do hledáčku Karla Havlíčka Borovského a jeho Národních novin, které Kotzovu činnost kritizovaly. Podobně tehdy reagoval i Pražský posel, který dle Strejčka „má v 6. čísle velmi ostrý článek odsuzující příkře jednání Kotzovo“.

Výstižně hejtmanovy aktivity popisuje v přeloženém dopise v rámci diplomové práce Michaela Vondráčková:V Mnichově Hradišti jest vůdcem revoluce loterní kolektant a setník národní gardy Červinka, po delší dobu intimní přítel bratří Arnoldů, který umí obratně agitovat v okolí Turnova až k Sobotce. Snažil se spolu s tamním poštmistrem Tuvorou, opíraje se o vliv dělníků, strhnouti na sebe příliš mnoho autority proti městskému soudu a slabému vrchnímu Svobodovi. Dal jsem ho proto, i když má četné přívržence, zatknout policií a předvést jej sem a v jeho vyšetřování pokračuju na svobodě, protože mám jeho papíry v rukou a protože jako majitel domu není podezřelý, že by uprchl. Zatčení se podařilo uskutečniti bez poplachu a působilo na celé okolí silným morálním dojmem, který byl vystupňován jeho propuštěním z vazby, neboť jsem ukázal, že nám jeho svoboda není pro vládu nebezpečnou.

To bude kocovina...
Autor: iStock To bude kocovina...

Kotz zkrátka pokládal češství a obrozenectví za buřičství, není tedy divu, že vzbuzoval nepřátelské nálady. Avšak kotzovina, respektive kocovina, v dnešním slova smyslu není buřičská nálada. S kocovinou se do demonstrací nechodí.

Jak je to s těmi kočkami?

Ve druhé polovině 19. století začalo slovo kocovina nabývat dnešního významu. Strejček udává, že výraz v šedesátých letech zavedli čeští studenti na základě německého výrazu Katzenjammer, který v doslovném překladu znamená „kočičí nářek“ od slov katze (kočka) a jammer (nářek či žal). Zde však situace ohledně koček začíná být podle Zákulisí slov Michala Novotného složitější. Slovo katze podle něj sice má význam kočky, ale v tomto případě má jít spíše o slangovou obměnu slova kattarh, které označuje onemocnění. Správně by tedy význam slova Katzenjammer měl být něco ve smyslu nemoci, při níž naříkáme. Podle Novotného ale čeští studenti „raději slyšeli kočku, a tak si pro překlad německého slova vybrali slovo kocovina, jehož původní význam výtržnost se v té době začínal zapomínat.“

Vzpomeňte si na to pokaždé, až se ráno po oslavě probudíte znavení. Případně, pokud zažijete jisté morální výstřízlivění. I pro něj se dá totiž kocovina úspěšně použít.

reklama

reklama