Kde se vzal rakovinový gen? Přeskočil na nás z rostlin

Jakkoli to může znít šíleně, geny se nepřenášejí jen dědičně z rodičů na potomky, nýbrž mohou i přeskakovat mezi různými druhy rostlin a živočichů. A právě takhle se k člověku nejspíše dostala i rakovina...
Že by evoluční základ rakoviny spočíval v rostlinách?
Že by evoluční základ rakoviny spočíval v rostlinách?
unsplash.com

reklama

Původ rakovinových onemocnění je značně rozličný a jeho pochopení by nám mohlo otevřít cestu ke kvalitnější léčbě. Jenže jak už to tak bývá se vším okolo rakoviny, i zde se názory značně různí a ničím si nemůžeme být jisti. S bezesporu neotřelou teorií přišli minulý rok australští vědci, podle nichž má mnoho typů rakoviny původ v rostlinách, od nichž se lidé svým způsobem nakazili. Jak?

Genový původ rakoviny

Takzvané skákající geny zkoumala ve 40. a 50. letech americká genetička Barbara McClintock. Transpozony a retrotranspozony, jak se jednotlivé skákající geny nazývají, přitom tvoří většinu genetické informace, a přestože nejsou leckdy zodpovědné za kódování určité konkrétní funkce, úzce souvisejí s přenášením genetické informace dalším generacím. Dlouho se přesně nevědělo, k čemu skákající geny jsou – vždyť McClintock dostala za své objevy Nobelovu cenu až počátkem 80. let! Časem se však jejich důležitost ukázala, jelikož právě tyto proměnlivé geny způsobují odlišnosti mezi zástupci jednoho druhu.

Vědci z University of Adelaide minulý rok představili největší výzkum skákajících genů, když sledovali celkem 759 druhů rostlin, zvířat a hub. Konkrétně se zaměřili na dva konkrétní geny, jež jsou přítomny ve všech zkoumaných druzích, a tedy procházejí evolucí napříč obrovským množstvích epoch a živých bytostí.

Rostliny a skákající geny

„Skákající geny (…) se kopírují a vkládají napříč genomy a následně i do genomů jiných druhů. Zatím není známo, jak to přesně dělají, i když řešení této hádanky může zahrnovat hmyz jako klíšťata, komáry nebo také viry. Tento proces se nazývá horizontální přenos, a i když se liší od tradičního přenosu genů z rodičů na potomstvo, hrál ve vývoji savců obrovskou roli,“ zamýšlel se David Adelson podílející se na výzkumech.

Právě studie jeho a kolegů ze zmíněné australské univerzity přinesly nečekané zjištění, že tento druh přenosů se do naší evoluce propsal hodně hluboko. Rozsahem totiž tento výzkum překonal všechny předcházející – takové množství různých druhů ještě sledováno nebylo. Došlo tak na odhalení, že gen s označením L1, jenž je u lidí zodpovědný za vznik rakoviny či neurologických poruch, se vyskytuje i u mnoha druhů rostlin, které jsou evolučně mnohem starší. Je proto pravděpodobné, že tento gen nějakým způsobem „přeskočil“ z rostlin na zvířata a následně se dál šířil. Ovšem pozor, tento gen není spojován jen s rakovinou, nýbrž i s překotným vývojem savců v posledních sto milionech let – holt všechno má svou cenu…

Text: MS

reklama

reklama